2 langues concernées

2 titres trouvés

[12270]   Loggerenberg, J. C. van (1961) : ’n Fonologiese vergelyking van die Sothodialekte met Oer-Bantoe: ’n bydrae tot die fonologiese vergelyking van die Sotho-dialekte onderling, as ook tot die fonologiese vergelyking van die Sotho-dialekte met Oer-Bantoe
[16706]   Posselt, Edgar (1975) : ’n Vergelykende studie van die klanke van oer-bantoe met dié van Nguni