Une seule langue concernée

9 titres trouvés

[2897]   Bosha, I. (1993) : Taathira za kiarabu katika kiswahili pamoja na kamusi thulathiya, kiswahili-kiarabu-kiingereza [The influence of Arabic language on Kiswahili with a trilingual dictionary, Swahili-Arabic-English]
[7422]   Gosori, K. , L. A. Noronha & Walter Schicho (1981) : Kiswahili cha kisasa [Modern Swahili]
[10275]   Kalugila, Leonidas (1977) : Methali za Kiswahili kutoka Afrika mashariki/Swahili proverbs from East Africa
[10277]   Kalugila, Leonidas & Abdulaziz Yusuf Lodhi (Ed) (1980) : Methali zaidi za Kiswahili/More Swahili proverbs East Africa
[10278]   Kalumbo, Mbogho (1984) : Criticism of Zairian bilingual lexicography
[11888]   Legère, Karsten (1992) : Ujuzi na matumizi ya Kiswahili miongoni mwa wanfunzi wa shule kadhaa za msingi wilaya ya Kondoa (Tanzania) [Knowledge and use of Swahili among primary school students in Kondoa District (Tanzania)]
[20075]   TUKI (1981) : Kamusi ya kiswahili sanifu [Dictionary of Standard Swahili]
[20080]   TUKI (2001) : Kamusi ya Kiswahili-Kiingereza/Swahili-English dictionary
[23715]   TUKI (2004) : Kamusi ya kiswahili sanifu [Dictionary of Standard Swahili]