2 langues concernées

15 titres trouvés

[4255]   Clercq, J. C. de (1961) : Verledetyd, subjunktief en konsekutief in Zoeloe
[4256]   Clercq, J. C. de (1968) : Die fonologie van die woordgroep en die sin in Zoeloe
[5060]   Dekker, A. M. & J. H. Ries (1958) : Woordeboek: Afrikaans-Zoeloe, Zoeloe-Afrikaans
[5203]   Dent, George Robinson (1996) : Kompakte Zoeloe woordeboek/Isichazimazwi sesibhunu nasesizulu: Afrikaans-Zoeloe, Zoeloe-Afrikaans
[5992]   Eeden, B. I. C. van (1956) : Zoeloe-grammatika
[6246]   Engelbrecht, Jan Antonie (1943) : Zoeloe-leerboek
[7718]   Griesel, G. J. (1982) : Zoeloe vir beginners
[11179]   Kotzé, Albert E. & Patrick Wela (1991) : Afrikaans/Zoeloe-woordeboek met Engelse vertalings
[11171]   Kotzé, Ernst Frederick (1982) : Nonstandaard as studieobjek: sosiale stratifikasie in Zoeloe
[15177]   Nienaber, Gabriel Stefanus (1953) : Kom die Zoeloe i(li)hhashi uit Engles?
[17377]   Rooyen, Christian S. van (1973) : Die kousatief in Zoeloe
[18901]   Staden, Paul Michael Siegfried von (1968) : Die beginvokaal van die naamwoordprefiks in Zoeloe
[18902]   Staden, Paul Michael Siegfried von (1969) : Die beginvokaal van die naamwoordprefiks in Zoeloe
[20173]   Ungerer, H. J. (1975) : Die kwalifikatiewe van Zoeloe
[21526]   Wyk, Egidius B. van (1958) : Woordverdeling in Noord-Sotho en Zoeloe: ’n bydrae tot die vraagstuk van woordidentifikasie in die Bantoetale