Une seule langue concernée

1 titres trouvés

[11170]   Kotzé, Ernst Frederick (1977) : ’n Sosiolinguistiese ondersoek na sintaktiese, morfologiese en leksikale afwykings in die Afrikaans van Xhosas