2 langues concernées

3 titres trouvés

[1511]   Banti, Giorgio (1991) : Invariable verbal paradigms in some Omo-Tana languages
[1512]   Banti, Giorgio (1991/92) : Some concord-less verbal paradigms in Omo-Tana
[7780]   Grottanelli, Vinigi L. & Claudia Massari (1943) : Missione di studio al lago Tana, 6: i Baria, i Cunama e i Beni Amer