Une seule langue concernée

10 titres trouvés

[5990]   Eeden, B. I. C. van (1941) : Inleiding tot die studie van Suid-Sotho
[5991]   Eeden, B. I. C. van (1943) : Praktiese Suid-Sotho-lesse
[6568]   Ferreira, Jan Abraham (1973) : Order-prioriteite vir die kwalifikatiewe in Suid-Sotho
[7168]   Gerber, C. (1955) : Die relatiefkonstruktie in Suid-Sotho
[11059]   Kock, L. J. (1981) : Die ideofoon in Suid-Sotho
[11378]   Kruger, W. J. (1970) : Die toonmorfologie van die indikatiewe werkwoord in Suid-Sotho
[22738]   Laas, J. A. M. (1974) : Woordbou e woordanalise in Suid-Sotho
[12383]   Louwrens, Louis J. (1979) : Die sintaksis van interrogatiewe naamwoorde en die interrogatiewe bepaler -fe in Suid-Sotho
[16571]   Plessis, J. A. du , J. G. Gildenhuys & J. J. Moilwa (1974) : Tweetalige woordeboek Afrikaans-Suid-Sotho
[19272]   Swanepoel, C. F. (1970) : Sintagmatiese kombineerbarheid van verbale suffikale morfeme in Suid-Sotho