Une seule langue concernée

3 titres trouvés

[6225]   Endemann, Theodor Martin Helmuth (1961) : Die affrikate van Nord-Sotho: ’n bydrae tot die vraagstuk rakende die fonematiese saamgesteldheid van die affrikate in Sotho
[16788]   Preez, Petronella M. du (1991) : Die possessief in Nord-Sotho
[16860]   Prinsloo, Daniël Jacobus (1992) : Woordeboek van die Nord-Sothotaal