13 langues concernées

401 titres trouvés

[22072]   [Anonymous] (1938) : Miners’ companion in English, Afrikaans, Sesuto and Mine Kaffir
[22101]   [Anonymous] (1951) : Die invloed van die Namataal op Afrikaans
[22149]   [Anonymous] (1963) : Taalkundige opstelle van oud-studente aan Prof. Dr T. H. le Roux
[22241]   [Anonymous] (1976) : Afrikaans: dit is ons erns
[22243]   [Anonymous] (1976) : 1875-1975: studies oor die afrikaanse taal
[22294]   [Anonymous] (1983) : Juta se sakwoordeboek/Juta’s pocket dictionary
[22378]   [Anonymous] (1998) : Lexicographic meeting of the existing lexicographic units of South Africa, 19 & 20 March 1998, Johannesburg Civic Centre
[267]   Adhikari, Mohamed (Ed) (1996) : Straatpraatjes: language, politics and popular culture in Cape Town 1909-1922
[479]   Alberts, Mariëtta & Patricia N. Mtintsilana (1988) : Leksigrafiese ontleding van Afrikaanse en Afrikatele-leksikons
[518]   Alexander, Neville (2001) : Key issues in language policy for southern Africa
[907]   Antonissen, R. (1942) : Handleiding in het Afrikaans: een practisch overzicht
[1123]   Aucamp, G. (1932) : Woordeskat en woordherhaling
[1471]   Banda, Felix (2004) : A survey of literacy practices in Black and Coloured communities in South Africa: towards a pedagogy of multiliteracies
[25870]   Barbier, Marie Claude (2009) : Y a-t-il un avenir pour l'Afrikaans ?
[1549]   Barkhuizen, Gary P. & Ute Knoch (2005) : Missing Afrikaans: ‘linguistic longing’ among Afrikaans-speaking immigrants in New Zealand
[1559]   Barnard, Alan (1980) : Convergent structures in Nama and Dutch-Afrikaans kinship terminologies
[1570]   Barnes, S. V. (1949) : Afrikaanse spreekwoorde: gesegdes en ander uitdrukkings
[1571]   Barnes, S. V. (1952) : ’n Tentatiewe kernwoordeskat in Afrikaans
[23414]   Bell, Arthur (2001) : Origins of negative concord in Afrikaans
[2203]   Berghe, Pierre van den (1968) : Language and ‘nationalism’ in South Africa
[2306]   Besten, Hans den (1985) : Double negation and the genesis of Afrikaans
[2307]   Besten, Hans den (1985) : Die doppelte Negation im Afrikaans und ihre Herkunft
[2357]   Biberauer, Theresa (2001) : Synchronic language change in Afrikaans and the perennial V2 puzzle: considering new data
[2611]   Bloem, H. , J. H. Broekman , Friedrik J. Snijman & F. F. du Toit Spies (1949) : Beknopte Afrikaans-Nederlandse woordenlijst
[2612]   Bloem, H. , J. H. Broekman , Friedrik J. Snijman & F. F. du Toit Spies (1960) : Beknopte Afrikaans-Nederlandse woordenlijst
[2714]   Boeke, Johanna du Pisani (1976) : Konfrontative Untersuchungen zum Plural des Substantivs im Afrikaansen und im Deutschen
[2862]   Boonzaier, S. (1975) : Die vertaling en voorlopige standaardisasie van die ‘Reynell verbal comprehension scale’ op ’n omskrewe groep Afrikaans-sprekende kinders
[2892]   Bosch, Barbara (2000) : Ethnicity markers in Afrikaans
[2888]   Bosch, Barbara & Vivian de Klerk (1994) : Oor klokkies en sticks: byname in ’n Afrikaanssprekende gemeenskap
[2899]   Boshoff, S. P. E. (1936) : Etimologiese woordeboek van Afrikaans
[2901]   Boshoff, S. P. E. & Gabriel Stefanus Nienaber (1967) : Afrikaanse etimologieë
[2902]   Bosman, D. B. (1923) : Oor die onstaan van Afrikaans
[2903]   Bosman, D. B. (1928) : Oor die onstaan van Afrikaans
[2904]   Bosman, D. B. (1976) : Oor die onstaan van Afrikaans
[2905]   Bosman, D. B. , I. W. van der Merwe & L. W. Hiemstra (1984) : Tweetalige woordeboek/Bilingual dictionary
[2921]   Botha, Colin Graham (1922) : The early history of the Cape Province, as illustrated by Dutch place names
[2923]   Botha, Colin Graham (1925) : The distribution of South African fauna in relation to place names
[2924]   Botha, Colin Graham (1926) : Place names in the Cape Province
[2929]   Botha, J. P. (1973) : Die adjektief as voorbepaling in Afrikaans
[2920]   Botha, Marthinus Christoffel & Johannes François Burger (1920) : Grammar of Afrikaans
[2922]   Botha, Marthinus Christoffel & Johannes François Burger (1923) : Afrikaanse grammatika
[2925]   Botha, Marthinus Christoffel & Johannes François Burger (1938) : Practical Afrikaans for English-speaking students
[2926]   Botha, Marthinus Christoffel & Johannes François Burger (1940) : Practical Afrikaans for English-speaking students
[2927]   Botha, Marthinus Christoffel & Johannes François Burger (1950) : Practical Afrikaans for English-speaking students
[2933]   Botha, Rudolf P. (1980) : Word-based morphology and synthetic compounding
[2937]   Botha, Rudolf P. (1988) : Form and meaning in word formation: a study of Afrikaans reduplication
[2936]   Botha, T. J. R. (1985) : Probleme met die eienaamverbinding in die afrikaanse televisiediens
[2928]   Botha, T. J. R. (Ed) (1968) : Taal en teken: bundel opgedra aan prof. G. S. Nienaber op sy sestigste verjaarsdag
[2935]   Botha, Thereza (1981) : Generalizations about synthetic compounding in Afrikaans
[2939]   Botha, W. F. (1991) : Die lemmatisering van uitdrukkings in verklarende Afrikaanse woordeboeke
[2940]   Botha, Willem J. (1996) : Spatial deixis in Afrikaans dictionaries
[2941]   Botha, Willem J. (1997) : Mental contact: the category die ‘the’ in Afrikaans
[2986]   Bouman, A. C. (1926) : Onderzoekingen over Afrikaanse sintaksis
[3278]   Brink, A. P. (1976) : English and the Afrikaans writer
[3376]   Bruto, H. F. de (1970) : Aspekte van die deverbatiewe naamwordomsetting in Afrikaans
[3377]   Bruto, H. F. de & D. P. Wissing (1974) : Aspekte van ’n afrikaanse TGG-fonologie
[3444]   Buisson, M. S. du (Ed) (1959) : Die wonder van Afrikaans: bydraes oor die ontstaan en groei van Afrikaans tot volwaardige wêreldtaal
[3487]   Burgers, M. P. O. (1963) : Teach yourself Afrikaans
[23699]   Calteaux, Karen (1996) : Standard and non-standard African language varieties in the urban areas of South Africa
[4128]   Chitiga, Miriam (1996) : Behind the multilingual mask
[4279]   Cluver, August Dawid de Villiers (1968) : ’n Ondersoek na die variante van die deverbale suffiks [er] in Afrikaans
[4280]   Cluver, August Dawid de Villiers (1975) : Die aard en ontwikelling van Afrikaans as vaktaal
[4286]   Cluver, August Dawid de Villiers (1991) : Languages in contact and conflict in Africa: an ethnolinguistic survey of the languages of Namibia
[4289]   Cluver, August Dawid de Villiers (1992) : Language planning in Namibia: is there life after Afrikaans?
[4299]   Cockcroft, Kate , Yvonne Broom , Kurston Greenop & Peter Fridjhon (2001) : Phonological awareness and learning to read in Afrikaans
[4303]   Coetser, Attie (1999) : Die invloed van Afrikaans op Phuti
[4304]   Coetzee, Abel J. (1939) : Leengoed: gedagtes oor taal, volksgeloof, kultuur
[4305]   Coetzee, Abel J. (1951) : Taalgeografiese studies, 1: die onwikkeling van vormvastheid in enkele afrikaanse woorde met a/e wisseling
[4307]   Coetzee, Abel J. (1958) : Teenstellings in die taal
[4306]   Coetzee, Abel J. (Ed) (1953) : Afrikaans-English/Engels-Afrikaans woordeboek
[4308]   Coetzee, Abel J. (Ed) (1969) : Woordeboek/dictionary: Afrikaans-English/Engels-Afrikaans
[4437]   Combrink, Johan G. H. (1968) : Afrikaanse semantiek
[4438]   Combrink, Johan G. H. (1968) : Taaltrots
[4439]   Combrink, Johan G. H. (1974) : Watsenaam
[4440]   Combrink, Johan G. H. (1974) : Soek: Afrikaans se fleksie
[4442]   Combrink, Johan G. H. (1978) : Afrikaans: its origin and development
[4443]   Combrink, Johan G. H. (1984) : Afrikaans in Afrika
[4472]   Conradie, C. J. (1997) : Preterite loss in early Afrikaans
[4473]   Conradie, Simone (2002) : Parameter resetting in the second language acquisition of Afrikaans: the SIP and the V2 parameter
[4672]   Crawford, Athalie (1999) : “We can’t all understand the whites’ language”: an analysis of monolingual health services in a multilingual society
[5016]   Davey, Lydia & Christo van Rensburg (1993) : Afrikaans: sy ondergang in Tlhabane
[5019]   Davids, Achmat (1996) : Laying the lie of the ‘Boer’ language: an alternative view of the genesis of Afrikaans
[5243]   Deumert, Ana (2005) : The unbearable lightness of being bilingual: English-Afrikaans language contact in South Africa
[5244]   Deumert, Ana (2005) : Praatjies and boerenbrieven: popular literature in the history of Afrikaans
[5242]   Deumert, Andrea (1999) : Language planning in South Africa (review article)
[5475]   Dirven, René (1990) : Attitudes towards English and Afrikaans in South Africa
[5636]   Donaldson, Bruce C. (1988) : The influence of English on Afrikaans
[5637]   Donaldson, Bruce C. (1993) : A grammar of Afrikaans
[5638]   Donaldson, Bruce C. (2000) : Colloquial Afrikaans: the complete course for beginners
[5806]   Duminy, P. A. (1972) : Language as medium of instruction, with reference to the situation in a number of Ciskeian secondary schools
[5807]   Duminy, P. A. , A. H. MacHarty & E. D. Gasa (1980) : The introduction of Afrikaans and English to Zulu pupils in the primary school
[6093]   Eksteen, L. C. (1966) : Die leksikale definisie: ’n leksikografiese ondersoek
[6094]   Eksteen, L. C. (1967) : The diachronics of Afrikaans I
[6095]   Eksteen, L. C. (1967) : The diachronics of Afrikaans II
[6096]   Eksteen, L. C. (1984) : Die rol van die Akademie in die standaardisering van Afrikaans
[6244]   Engelbrecht, S. J. (1925) : Die Hottentotsinvloed op Afrikaans in die distrik Gordonia
[6554]   Ferraz, Luiz Ivens (1983) : Communication on the mines of southern Africa, with special reference to Namibia
[6805]   Fourie, J. J. (1986) : Aspekte van die Afrikaans van die Riemvasmakers
[6814]   Fourie, Kotie (1992) : Taalkommunikasie en taalbeplanning op die myne van Namibië
[6822]   Fourie, Kotie (1995) : Afrikaans - the unwanted lingua franca of Namibia
[6878]   Franken, J. L. M. (1953) : Taalhistoriese bydraes
[6967]   Gabriels, B. , A. Cloete & W. Botha (1998) : Bureau of the WAT
[7092]   Garry, Jane & Carl Rubino (Ed) (2001) : Facts about the world’s languages: an encyclopedia of the world’s major languages, past and present
[7400]   Goodwill, J. , A. Kotzé , Levi Namaseb , Angelika Tjoutuku , E. Kaura , Paavo Hasheela , L. Mbenzi , D. Nakare , M.!Goraseb & V. =Eiases (1991) : A first school dictionary for Namibia with Nama-Damara, Herero, Kwangali, Oshiwambo and Afrikaans words
[7474]   Gouws, R. H. (1990) : Vaste uitdrukkings as multileksikale lemmas in verklarende Afrikaanse woordeboeke
[7476]   Gouws, R. H. & F. A. Ponelis (1992) : The development of Afrikaans and the lexicographical tradition
[23214]   Gouws, R. H. , Daniël Jacobus Prinsloo & Gilles-Maurice de Schryver (2004) : Friends will be friends: true or false - lexicographic approaches to the treatment of false friends
[7720]   Grieshaber, N. (1983) : Oor die skryfwyse van handelsnaamverbindinge in Afrikaans
[7751]   Grobbelaar, P. (1987) : Afrikaans-Engelse woordeboek/English-Afrikaans dictionary
[7754]   Grobler, Isabella Johanna , Anita van der Merwe & Emily Groenewald (2002) : Voice onset time of Afrikaans speaking children aged four to seven years
[7791]   Grüner, Rolf W. (1982) : Die invloed van Duits op vroeë Afrikaans: ’n sosiohistoriese perspektief
[8208]   Harlech-Jones, Brian (1989) : Language policy in independent Namibia, with particular reference to Afrikaans
[8289]   Hartshorne, Kenneth B. (1973) : The position of the official languages in the education of the Bantu
[8291]   Hartshorne, Kenneth B. (1987) : Language policy in African education in South Africa 1910-1985, with particular reference to the issue of medium of instruction
[8337]   Hauptfleisch, D. C. (1982) : Die woordeboek van die afrikaanse taal: verlede, hede, toekoms
[8339]   Hauptfleisch, Temple (1989) : Citytalk, theatretalk: dialect, dialogue and multilingual theatre in South Africa
[8459]   Heerden, T. van (1943) : Afrikaanse taalkunde: bibliografie
[8461]   Heiberg, L. R. (1957) : Afrikaanse visserstaal
[8647]   Herbert, Robert K. (1992) : Introduction: language in a divided society
[8687]   Hesseling, Dirk Christiaan (1923) : Het Afrikaans: bijdrage tot de geschiedenis der nederlandsche taal in Zuid-Afrika
[8688]   Hesseling, Dirk Christiaan (1979) : Dutch in South Africa
[8799]   Hiemstra, V. G. (1979) : Afrikaans in Bophuthatswana
[8973]   Hoge, J. (1932) : Ondersoekings oor die gebruik van die verkleinwoord in Afrikaans
[9057]   Hooge, J. (1932) : Ondersoekings oor die gebruik van die verkleinwoord in Afrikaans
[9058]   Hoogenhout, Petrus Imker & Jacobus Johannes Albert Schoeman (1920) : Afrikaanse idiome, spreekworde en segswyse
[9785]   Janson, Tore (1989) : Afrikaans
[9992]   Jordaan, K. (1974) : The origins of the Afrikaners and their language, 1652-1720: a study in miscegenation and creole
[10350]   Kamwangamalu, Nkonko Mudipanu (2000) : Apartheid and ethnicity: introductory remarks
[10351]   Kamwangamalu, Nkonko Mudipanu (2000) : The new South Africa, language and ethnicity: prognoses
[10355]   Kamwangamalu, Nkonko Mudipanu (2004) : Language, social history, and identity in post-apartheid South Africa: a case study of the Colored community of Wentworth
[10349]   Kamwangamalu, Nkonko Mudipanu (Ed) (2000) : Language and ethnicity in the new South Africa
[10441]   Kaschula, Russell H. (1989) : Cross-cultural communication in a north-eastern Cape farming community
[10442]   Kaschula, Russell H. (1995) : Cross-cultural communication in the Eastern Cape with particular reference to law courts
[10443]   Kaschula, Russell H. & Christine Antonisen (1995) : Communicating across cultures in South Africa: toward a critical language awareness
[10656]   Kempen, W. (1946) : Samestellings met ‘hulle’ nie kreools nie?
[10657]   Kempen, W. (1963) : Woordvorming en funksiewisseling in Afrikaans
[10658]   Kempen, W. (1965) : Die verbale hendiadis in Afrikaans
[10659]   Kempen, W. (1969) : Samestelling, afleiding en woordsortelike meerfunksionaliteit in Afrikaans
[10691]   Kettley, G. M. (1970) : Suid-Afrikaanse linguistiese bronnegids
[10946]   Kleine, Christa de (1997) : The verb phrase in Afrikaans: evidence of creolization?
[10962]   Kleinz, Norbert (1981) : Die drei germanischen Sprachen Südwestafrikas: politische und soziologische Gesichtspunkte ihrer Lage und Entwicklung
[10963]   Kleinz, Norbert (1982) : Afrikaans, Deutsch und Englisch in Südwestafrika/Namibien
[10964]   Kleinz, Norbert (1984) : Sprachmischung in Südwestafrika
[10965]   Kleinz, Norbert (1984) : Deutsche Sprache im Kontakt in Südwest-Afrika: der heutige Gebrauch der Sprachen Deutsch, Afrikaans und Englisch in Namibia
[10967]   Klerk, G. J. de (1968) : Die morfologie van Afrikaans
[10969]   Klerk, G. J. de (1968) : Die spreiding an valensie van suffikse in Afrikaans
[10968]   Klerk, Willem J. de (1968) : Dialektiese verskeidenheid in Afrikaans
[10970]   Klerk, Willem J. de (1968) : Die aard van dialektiese verskeidenheid in Afrikaans
[10966]   Klerk, Willem J. de & M. C. J. van Rensburg (1966) : Taalgeografie en taallandskappe
[11013]   Kloeke, Gesinus G. (1949) : Herkomst van de afrikaanse taalschat
[11014]   Kloeke, Gesinus G. (1950) : Herkomst en groei van het Afrikaans
[11072]   Koenen, Eberhard von (1977) : Heil- und Giftpflanzen in Südwestafrika
[11091]   Kok, B. (1942) : Die vergelyking in die Afrikaanse volkstaal
[11099]   Kolb, [M.] Peter (1922) : Reise zum Vorgebirge der Guten Hoffnung
[11100]   Kolb, [M.] Peter (1926) : Reise zum Vorgebirge der Guten Hoffnung
[11259]   Kós-Dienes, Dora (1984) : Sketch of the TMA system[s] of Afrikaans, Akan, Arabic (Tunisian), Tigrinya, Wolof, Yoruba
[11170]   Kotzé, Ernst Frederick (1977) : ’n Sosiolinguistiese ondersoek na sintaktiese, morfologiese en leksikale afwykings in die Afrikaans van Xhosas
[11172]   Kotzé, Ernst Frederick (1983) : Variasiepatrone in Maleier-afrikaans
[11175]   Kotzé, Ernst Frederick (1987) : A black perspective on Afrikaans
[11307]   Krige, Jacob Daniel A. (1934) : Oorsprong en betekenis van die nederlandse en duitse familiename in die ‘Geschlachtsregister der oude kaapsche familien’ deur C. C. de Villiers
[11323]   Kritzinger, M. S. B. (Ed) (1976) : Handige woordeboek: Afrikaans-Engels
[11325]   Kritzinger, M. S. B. & Jan Kromhout (Ed) (1984) : Klein woordeboek: Afrikaans-Engels/English-Afrikaans
[11319]   Kritzinger, M. S. B. & N. G. Sabaggha (1967) : Afrikaanse spreekwoorde en uitdrukkings met die Engelse ekwivalent
[11320]   Kritzinger, M. S. B. & N. G. Sabaggha (1968) : English proverbs and expressions with Afrikaans equivalents
[11310]   Kritzinger, M. S. B. , Pieter C. Schoones & U. J. Cronjé (Ed) (1926) : Groot woordeboek: Afrikaans-Engels/Engels-Afrikaans
[11311]   Kritzinger, M. S. B. , Pieter C. Schoones & U. J. Cronjé (Ed) (1928) : Groot woordeboek: Afrikaans-Engels/Engels-Afrikaans
[11312]   Kritzinger, M. S. B. , Pieter C. Schoones & U. J. Cronjé (Ed) (1937) : Groot woordeboek: Afrikaans-Engels/Engels-Afrikaans
[11313]   Kritzinger, M. S. B. , Pieter C. Schoones & U. J. Cronjé (Ed) (1946) : Groot woordeboek: Afrikaans-Engels/Engels-Afrikaans
[11314]   Kritzinger, M. S. B. , Pieter C. Schoones & U. J. Cronjé (Ed) (1951) : Groot woordeboek: Afrikaans-Engels/Engels-Afrikaans
[11315]   Kritzinger, M. S. B. , Pieter C. Schoones & U. J. Cronjé (Ed) (1954) : Groot woordeboek: Afrikaans-Engels/Engels-Afrikaans
[11316]   Kritzinger, M. S. B. , Pieter C. Schoones & U. J. Cronjé (Ed) (1956) : Groot woordeboek: Afrikaans-Engels/Engels-Afrikaans
[11317]   Kritzinger, M. S. B. , Pieter C. Schoones & U. J. Cronjé (Ed) (1959) : Groot woordeboek: Afrikaans-Engels/Engels-Afrikaans
[11318]   Kritzinger, M. S. B. , Pieter C. Schoones & U. J. Cronjé (Ed) (1963) : Groot woordeboek: Afrikaans-Engels/Engels-Afrikaans
[11321]   Kritzinger, M. S. B. , Pieter C. Schoones & U. J. Cronjé (Ed) (1968) : Groot woordeboek: Afrikaans-Engels/Engels-Afrikaans
[11322]   Kritzinger, M. S. B. , Pieter C. Schoones & U. J. Cronjé (Ed) (1972) : Groot woordeboek: Afrikaans-Engels/Engels-Afrikaans
[11324]   Kritzinger, M. S. B. , Pieter C. Schoones & U. J. Cronjé (Ed) (1981) : Groot woordeboek: Afrikaans-Engels/Engels-Afrikaans
[11326]   Kritzinger, M. S. B. , Pieter C. Schoones & U. J. Cronjé (Ed) (1986) : Groot woordeboek: Afrikaans-Engels/Engels-Afrikaans
[11327]   Kritzinger, M. S. B. , Pieter C. Schoones , U. J. Cronjé & L. C. Eksteen (Ed) (1997) : Groot woordeboek/Major dictionary: Afrikaans-Engels/English-Afrikaans
[11328]   Kroes, H. (1978) : Afrikaans in education
[11329]   Kromhout, Jan (2001) : Afrikaans-English/English-Afrikaans dictionary
[11377]   Kruger, W. J. (1970) : Die transfonologisasie van afrikaanse leenwoorde in Noord-Sotho
[11702]   Larkins, Hennah & Ellen Lombard (1999) : Die funksie en optrede van hoofwerkwoorde in Afrikaans
[11734]   Lass, Roger (1992) : The transcription of Afrikaans: towards an improved “standard” notation
[11731]   Lass, Roger & Susan Wright (1986) : Endogeny vs. contact: ‘Afrikaans influence’ on South African English
[11740]   Lau, Brigitte (1988) : Kleine Zusammenfassung zur Dokumentation des Ortsnamen ‘Windhoek’
[11925]   Leibbrandt, Richard & Frank Bokhorst (1999) : An investigation of a lexical segmentation strategy for Afrikaans
[12175]   Lijphart-Bezuidenhout, G. C. (1968) : Die invloed van kreoolse Portugees op Afrikaans
[12287]   Lombard, Jean (1996) : The reorientation and redevelopment of Afrikaans in Namibia
[12333]   Loubser, J. E. (1954) : Aspekte van die afrikaanse spreektaalgebruik in en om Loriesfontein
[12334]   Loubser, J. E. (1961) : Die saamgestelde verbale vorm van Nederlands na Afrikaans
[12373]   Louw, Annatjie (2001) : Is language shift to English imminent amongst young Afrikaans-speakers in Rehoboth Gebiet?
[12374]   Louw, P. Eric (2004) : Political power, national identity, and language: the case of Afrikaans
[12336]   Louw, S. A. (1948) : Dialektvermenging en taalontwikkeling: proewe van afrikaanse taalgeografie
[12340]   Louw, S. A. (1959) : Afrikaanse taalatlas
[12343]   Louw, S. A. (1963) : Afrikaanse taalgebiede
[12359]   Louw, S. A. (1976) : Taalgeografie en die studie van Afrikaans
[12428]   Lubbe, Johan & Theo du Plessis (1999) : Probleme opgelewer deur kulturelle verskille vir vertalingsekwivalensie in Afrikaans-Russie en Russies-Afrikaanse tekste
[23415]   Luijks, Carla (2001) : The Khoekhoe and/or the San: gathering the Afrikaans substrate languages
[12849]   Malherbe, D. F. (1924) : Afrikaanse spreekwoorde en verwante vorme
[13368]   McCormick, Kay (2002) : Code-switching, mixing and convergence in Cape Town
[13369]   McCormick, Kay (2002) : Language in Cape Town's District Six
[13584]   Meintjes, Elizabeth (1991) : Translating for a new and progressive South Africa
[13664]   Merwe, H. J. J. H. van der (1967) : Afrikaanse taalkwessies
[13661]   Merwe, H. J. J. M. van der (1951) : An introduction to Afrikaans
[13663]   Merwe, H. J. J. M. van der (1967) : Afrikaans ’n basterkind van Hollands-Kreools-Portugees fornikasie aan die Kaap!?
[13665]   Merwe, H. J. J. M. van der (Ed) (1968) : Afrikaans, sy aard en ontwikkeling
[13666]   Merwe, Izak J. van der & L. O. van Niekerk (1994) : Language in South Africa: distribution and change
[13677]   Messina, Franco Maria (1980) : Naming patterns and reference system of the Basters
[13688]   Mesthrie, Rajend (Ed) (1995) : Language and social history: studies in South African sociolinguistics
[14001]   Molnárfi, László (1997) : Zur Diskurskomponente in der Sprechsprache: vir als Rhemamarkier im Afrikaans
[22661]   Molnárfi, László (2004) : On the interpretation of multiple negation in spoken and written Afrikaans
[14013]   Moltke, Johannes von (1976) : Die Oorlams-Hottentotte en Afrikaans
[14301]   Moyo, Themba (2000) : Language use in the neighbourhood of Empangeni and Richards Bay
[14556]   Muller, P. (1984) : Wat van die toekoms?
[14604]   Murray, Henriette van der Merwe (1977) : A stratificational analysis of Afrikaans syntax and morphology
[23256]   Mutsila, Ndivhuho (2003) : The role of African languages in education and training (skills-development) in South Africa
[15168]   Nienaber, Gabriel Stefanus (19--) : Die wonder van Afrikaans
[15169]   Nienaber, Gabriel Stefanus (1931) : Die afrikaanse beweging
[15170]   Nienaber, Gabriel Stefanus (1934) : Oor die afrikaanse taal: ’n bydrae oor sy ontwikkeling na aanleiding van enige versterkingswyses
[15173]   Nienaber, Gabriel Stefanus (1949) : Oor Afrikaans
[15174]   Nienaber, Gabriel Stefanus (1950) : Taalkundige belangstelling in Afrikaans tot 1900
[15176]   Nienaber, Gabriel Stefanus (1953) : Oor Afrikaans
[15178]   Nienaber, Gabriel Stefanus (1955) : Afrikaanse familiename
[15186]   Nienaber, Gabriel Stefanus (1965) : Iets naders oor die ontkenning in Afrikaans
[15189]   Nienaber, Gabriel Stefanus (1971) : Afrikaans in die vroeër jare
[15190]   Nienaber, Gabriel Stefanus (1975) : Afrikaanse familiename
[15171]   Nienaber, Gabriel Stefanus & Petrus Johannes Nienaber (1943) : Die opkoms van afrikaanse as kulturtaal
[15185]   Nienaber, Petrus Johannes (1963) : Suid-Afrikaanse pleknaamwoordeboek
[15187]   Nienaber, Petrus Johannes (Ed) (1965) : Taalkundige opstelle
[15649]   Odendal, François F. (1955) : Oor die afrikaanse primêre foneme
[15650]   Odendal, François F. (1961) : The structure of the Afrikaans root morpheme
[15651]   Odendal, François F. (1962) : Die struktuur van die afrikaanse wortelmorfeem
[15652]   Odendal, François F. (1964) : ’n Skema vir die afrikaanse monoftonge
[15653]   Odendal, François F. (1965) : Morfeemprobleme in Afrikaans
[15657]   Odendal, François F. (1984) : Die toekoms van Afrikaans
[15656]   Odendal, François F. (Ed) (1979) : Verklarende handwoordeboek van die afrikaanse taal
[15658]   Odendal, François F. & D. J. van Schalkwyk (1984) : Fonetiese variasie in die taal van die Rehoboth-Basters: ’n dialekgeografiese verslag
[15654]   Odendal, François F. , C. P. Hauptfleisch & J. E. Loubser (Ed) (1974) : Taalkunde: ’n lewe. Studies opgedra aan Prof. Dr W. Kempen by geleentheid van sy 65ste verjaardag
[15961]   Oordt, L. C. van (1947-1956) : Die Kaapse taalargief
[15962]   Oordt, L. C. van (1950-1965) : Die Kaapse taalargief V-X
[15964]   Oostrum, O. van & M. S. B. Kritzinger (1923) : Afrikaanse spraakkuns
[15998]   Os, L. W. van (1930) : Afrikaans self-taught by the natural method with phonetic pronunciation
[16288]   Pauwels, J. L. (1959) : Het Afrikaans: dochtertaal van het Nederlands
[16289]   Pauwels, J. L. (1959) : Die expletieve ontkenning nie(t) aan het van de zin in het Zuinederlands en het Afrikaans - Appendix
[16290]   Pauwels, J. L. (1974) : Expletief nie en andere herhaalingswoorden als zinsafsluiters
[16498]   Pienaar, E. C. (1946) : De triomf van Afrikaans
[16499]   Pienaar, Pierre de Villiers (1947) : Die afrikaanse spreektaal
[16500]   Pienaar, Pierre de Villiers & A. G. Hooper (1948) : An Afrikaans-English phonetic reader
[16570]   Plessis, H. G. W. du (1974) : Komplementwerkwoorde en werkwoordkomplemente
[16573]   Plessis, H. G. W. du (1984) : Die handhawing van Afrikaans
[16575]   Plessis, H. G. W. du (1985) : Suidwesafrikaans
[16576]   Plessis, H. G. W. du (1985) : Afrikaans as ‘imposed’ or ‘colonial’ language in SWA/Namibië
[16578]   Plessis, H. G. W. du (1987) : Afrikaans en sy moontlikhede in SWA/Namibië
[16579]   Plessis, H. G. W. du (1987) : Afrikaans in SWA/Namibië
[16574]   Plessis, L. G. du (1984) : Taalbeplanningsmoontlikhede vir afrikaans: ’n gevallestudie aan die hand van Griekwa-Afrikaans
[16577]   Plessis, L. G. du (1985) : Afrikaans afgedwing in SWA/Namibië?
[16586]   Plessis, L. G. du (1990) : Redefining the role of Afrikaans in Namibian society
[16580]   Plessis, Theo du (1987) : The feasibility of Afrikaans in SWA/Namibia
[16675]   Ponelis, F. A. (1967) : Die hulpwerkwoord in Afrikaans
[16676]   Ponelis, F. A. (1968) : Grondtrekke van die afrikaanse sintaksis
[16677]   Ponelis, F. A. (1969) : Bysinne in Afrikaans
[16679]   Ponelis, F. A. (1974) : Oor [n] > [N] in Afrikaans
[16684]   Ponelis, F. A. (1979) : Afrikaanse sintaksis
[16686]   Ponelis, F. A. (1982) : Afrikaans binne meertalige verband
[16710]   Posthumus, M. J. (1957) : Die vry preadjunk in Afrikaans
[16711]   Posthumus, M. J. (1961) : Proef van ’n morfeemtelling in Afrikaans ; deel 1
[16712]   Posthumus, M. J. (1962) : Proef van ’n morfeemtelling in Afrikaans ; deel 2
[16713]   Posthumus, M. J. (1963) : Die variasie b/p, g/x, v/f in Afrikaans
[16714]   Posthumus, M. J. (1963) : Boustene van Afrikaans
[16796]   Pretorius, B. F. D. (1972) : Voorsetselverbinding in Afrikaans, met spesiale verwysing na die vaktaal
[23208]   Prinsloo, Daniël Jacobus & Gilles-Maurice de Schryver (2002) : Designing a measurement instrument for the relative length of alphabetical stretches in dictionaries, with special reference to Afrikaans and English
[23212]   Prinsloo, Daniël Jacobus & Gilles-Maurice de Schryver (2003) : Effektiewe vodering met die ‘Woordeboek van die Afrikaanse Taal’ soos gemeet in terme van ‘n multidimensionele liniaal
[16827]   Prinsloo, Karel P. (1981) : Stand van die Afrikaanse taal: tans en die toekoms
[16842]   Prinsloo, Karel P. (1983) : Afrikaans: ’n toekomsperspektief
[16845]   Prinsloo, Karel P. (1984) : Gesindhede ten opsigte van taal in die onderwys in Suid-Afrika
[16846]   Prinsloo, Karel P. (1984) : Die status van Afrikaans en die ander hooftale in SWA/Namibië
[16844]   Prinsloo, Karel P. & M. C. J. van Rensburg (Ed) (1984) : Afrikaans: stand, taak, toekoms
[16834]   Prinsloo, Karel P. , D. J. Stoker , A. M. Lubbe , A. E. Strydom , H. A. Engelbrecht & D. P. van Vuuren (Ed) (1982) : Aspekte van taal- en kommunikasieaangeleenthede in SWA/Namibië. Deel 7: Rehoboth Basters
[16835]   Prinsloo, Karel P. , D. J. Stoker , A. M. Lubbe , A. E. Strydom , H. A. Engelbrecht & D. P. van Vuuren (Ed) (1982) : Aspekte van taal- en kommunikasieaangeleenthede in SWA/Namibië. Deel 8: Blankes
[16840]   Prinsloo, Karel P. , D. J. Stoker , A. M. Lubbe , A. E. Strydom , H. A. Engelbrecht & D. P. van Vuuren (Ed) (1982) : Aspekte van taal- en kommunikasieaangeleenthede in SWA/Namibië
[16861]   Prinsloo, Karel P. , Yvo Peeters , Joseph Turi & Christo van Rensburg (Ed) (1993) : Language, law and equality
[16960]   Pütz, Martin (2004) : Can a ‘foreign’ language be a national medium of education? Linguistic ecology and equality in Namibia
[16957]   Pütz, Martin (Ed) (1995) : Discrimination through language in Africa? Perspectives on the Namibian experience
[16992]   Rademeyer, J. H. (1931) : Die taal van die Griekwas en Rehoboth-Basters
[16993]   Rademeyer, J. H. (1938) : Kleurlings-Afrikaans: die taal van die Griekwas en Rehoboth-Basters
[17002]   Raidt, Edith H. (1968) : Geskiedenis van die byvoeglike verbuiging in Nederlands en Afrikaanse
[17003]   Raidt, Edith H. (1969) : Die gebruik van vir in objekskonstruksies
[17004]   Raidt, Edith H. (1971) : Afrikaans en sy europese verlede: van Tacitus tot van Wyk Louw
[17005]   Raidt, Edith H. (1974) : Nederlandse en kaapse spreektaal in die 17de en 18de eeu
[17006]   Raidt, Edith H. (1976) : Die herkoms van objekskonstruksies met vir
[17007]   Raidt, Edith H. (1983) : Einführung in Geschichte und Struktur des Afrikaans
[17015]   Rammala, Johannes Ratsikana (2002) : Language planning and social transformation in the Limpopo Province: the role of language in education
[17186]   Rensburg, Christo van (1993) : Die demokratisering van Afrikaans
[17187]   Rensburg, Christo van (1999) : Afrikaans and apartheid
[17184]   Rensburg, M. C. J. van (1984) : Afrikaans: die pad vorentoe
[17182]   Rensburg, M. C. J. van , Egidius B. van Wyk & Jacob C. Steyn (Ed) (1973) : Taalseminaar 1973: TGG - ’n eerste oorsig
[17183]   Rensburg, M. C. J. van , H. F. de Bruto , D. P. Wissing & P. J. Badenhorst (1974) : TGG-fonetiek vir Afrikaans: ’n werkboek
[17180]   Rensburg, M. C. J. van , S. Strydom & L. C. Eksteen (1967) : Werkboek by die fonetiek
[17276]   Roberge, Paul T. (1992) : Afrikaans and the ontogenic myth
[17277]   Roberge, Paul T. (1993) : The formation of Afrikaans
[17278]   Roberge, Paul T. (2000) : Etymological opacity, hybridization and the Afrikaans brace negation
[17279]   Roberge, Paul T. (2002) : Afrikaans: considering origins
[22660]   Roberge, Paul T. (2005) : On reconstructing a linguistic continuum in Cape Dutch (1710-1840)
[24784]   Ronca-Uros, Dorina & Anna E. Coetzee (2008) : Kontrastive Phonetik Deutsch - Afrikaans
[17482]   Rousseau, H. J. (1937) : Die invloed van Engels op Afrikaans
[17483]   Roussouw, N. J. (1939) : Die taal van Hendrik Witbooi as proewe van Hottentot-Hollands
[17506]   Roux, A. (1984) : Regverdiging van die foneem-aard van die diftonge in Afrikaans
[17484]   Roux, J. J. le (1921) : Handleiding in het Afrikaans voor Nederlanders
[17485]   Roux, J. J. le (1923) : Oor die afrikaanse sintaksis
[17489]   Roux, J. J. le (1939) : Praatjies oor ons taal
[17491]   Roux, J. J. le (1947) : Die bou van die afrikaanse taal
[17492]   Roux, J. J. le (1949) : Praatjies oor ons taal
[17494]   Roux, J. J. le (1955) : Anglisismes
[17507]   Roux, S. M. (1988) : ’n Sosiolinguistiese analise van Rehoboth-Afrikaans
[17488]   Roux, T. H. le (1937) : Afrikaanse taalstudies
[17495]   Roux, T. H. le (1955) : Die intonasie van Afrikaans
[17496]   Roux, T. H. le (1959) : Die wonder van Afrikaans
[17498]   Roux, T. H. le (1965) : Afrikaanse taalstudies
[17499]   Roux, T. H. le (1969) : Afrikaanse taalstudies
[17486]   Roux, T. H. le & Pierre de Villiers Pienaar (1927) : Afrikaanse fonetiek
[17490]   Roux, T. H. le & Pierre de Villiers Pienaar (1945) : Uitspraakwoordeboek van Afrikaans
[17644]   Rust jnr, Friedrich (1971) : Afrikaans und die Deutschen: eine Würdigung der Afrikaansen Sprache
[18014]   Schalkwyk, D. J. van (1983) : Fonetiese variasie in die taal van die Rehoboth-Basters
[18015]   Schalkwyk, D. J. van & François F. Odendal (1987) : ’n Sosiolinguistiese analise van Rehoboth-Afrikaans
[18016]   Schalkwyk, Helena van (1988) : Teach yourself Afrikaans
[18126]   Scholtz, P. Johannes du Plessis (1939) : Die Afrikaner en sy taal, 1806-1875
[18127]   Scholtz, P. Johannes du Plessis (1941) : Uit die geskiedenis van die naamgeving van plante en diere in Afrikaans
[18128]   Scholtz, P. Johannes du Plessis (1951) : Nederlandse invloed op die afrikaanse woordeskat
[18129]   Scholtz, P. Johannes du Plessis (1963) : Taalhistoriese opstelle: voorstudies tot ’n geskiedenis van Afrikaans
[18130]   Scholtz, P. Johannes du Plessis (1965) : Afrikaans uit die vroeë tyd: studies oor die afrikaanse taal en literêre volkskultuur van vor 1875
[18131]   Scholtz, P. Johannes du Plessis (1965) : Die Afrikaner en sy taal, 1806-1875
[18132]   Scholtz, P. Johannes du Plessis (1970) : The external history of Afrikaans
[18133]   Scholtz, P. Johannes du Plessis (1970) : The internal history of Afrikaans
[18134]   Scholtz, P. Johannes du Plessis (1970) : Afrikaans-Hollands in die agtiende eeu: verdere voorstudies tot ’n geskiedenis van Afrikaans
[18135]   Scholtz, P. Johannes du Plessis (1975) : Naamgeving van plante en diere
[18140]   Schoones, Pieter C. & Friedrik J. Snijman (Ed) (1956-1961) : Woordeboek van die afrikaanse taal
[23189]   Schryver, Gilles-Maurice de (2005) : Concurrent over- and under-treatment in dictionaries: the Woordeboek van die Afrikaanse Taal as a case in point
[18217]   Schuhmacher, W. W. (1974) : A note on the so-called “creole” character of Afrikaans
[18260]   Schyff, P. F. van der (1985) : Stamverwantskap as faktor vir afrikanernaamgewing in België en Nederland rondom die vryheidsoorloë
[18325]   Senekal, J. H. (1982) : Afrikaans: ’n toekomsblik
[18705]   Smith, J. J. (1927) : Evolution and recognition of the Afrikaans language
[18708]   Smith, J. J. (1952) : Theories about the origin of Afrikaans
[18727]   Smuts, Johann (1943) : ’n Ondersoek na die ontwikkelingstadium van Afrikaans teen die tyd van die Groot Trek
[18728]   Smuts, Johann (1967) : Woordskikking van die lede van ’n predikaat met twee of meer nominale werkwoordvorme in Afrikaans
[18729]   Smuts, Johann (1968) : Vroeë Afrikaans
[18730]   Smuts, Johann (1971) : Ablautreste in Afrikaans
[18731]   Smuts, Johann (1982) : Vroeë Afrikaans: veral na aanleiding van Trigardt se dagboek
[18935]   Stander, Marga (1998) : The Afrikaans of L2-teachers in Qwa-Qwa: a fossilized interlanguage?
[19082]   Steyn, Jacob C. (1968) : Enkele sintaktiese kenmerke van sommige woordklasse in Afrikaans
[19083]   Steyn, Jacob C. (1984) : Die oorlewing van Afrikaans
[19105]   Stolz, Thomas (1990) : Afrikaans: eine Fallstudie zur diachronen Kontinuitat und/oder Diskontinuitat
[19108]   Stone, Gerald L. (2002) : The lexicon and sociolinguistic codes of the working-class Afrikaans-speaking Cape Peninsula coloured community
[19115]   Stoops, Yvette (1979) : The Afrikaner and his language
[19207]   Strydom, Louise (2005) : A sociolinguistic profile of Mamelodi and Atteridgeville: its role in language policy development at local government level
[19206]   Strydom, S. (1963) : Die Afrikaans van die Angolaboere
[19270]   Swanepoel, J. F. (1927) : The sounds of Afrikaans: their dialectic variations and the difficulties which they present to the Englishman
[19276]   Swanepoel, P. H. & H. J. Pieterse (Ed) (199-) : Perspektiewe op taalbeplanning vir Suid-Afrika/Perspectives on language planning in South Africa
[19278]   Swart, C. P. (1934) : Africanderisms: a supplement to Rev. Charles Pettman’s glossary
[19285]   Swartz, J. J. (1985) : Integrating the language laboratory with a communicative approach to teaching English second language to Afrikaans-speakers at senior secondary and tertiary levels in South Africa: an exploratory study
[19503]   Terblanche, H. J. (1972) : Regte Afrikaans
[19558]   Theron, Anna Sophia (1974) : Aspekte van meerfunksionaliteit in Afrikaans
[19620]   Thomason, Sarah Grey & Terrence Kaufman (1988) : Language contact, creolization and genetic linguistics
[20214]   Uys, Isabel (1996) : The English-Afrikaans-Xhosa-Zulu aid: word lists and phrases in four languages
[20215]   Uys, Isabel (2002) : The English-Afrikaans-Xhosa-Zulu aid: word lists and phrases in four languages
[20230]   Valkhoff, Marius F. (1966) : Studies in Portuguese and Creole (with special reference to South Africa)
[20231]   Valkhoff, Marius F. (1967) : Afrikaans, Portugees en Kreools
[20232]   Valkhoff, Marius F. (1968) : Die diachronie van Portugees en Afrikaans
[20233]   Valkhoff, Marius F. (1968) : Over Portugees, Afrikaans en Neger-Hollands
[20234]   Valkhoff, Marius F. (1971) : Descriptive bibliography of the linguistics of Afrikaans: a survey of major works and authors
[20235]   Valkhoff, Marius F. (1972) : New light on Afrikaans and ‘Malayo-Portuguese’
[20307]   Venter, J. A. (1975) : Twelve years of English teaching in Afrikaans schools
[20343]   Verster, Ronald (1976) : Die ontwikkeling van ’n kommunikasiestelsel vir swart werkers
[20369]   Viljoen, G. v. N. (1984) : By ’n taalmonument: gedagtes oor ’n kultuurstrategie ten opsigte van Afrikaans
[20354]   Viljoen, W. J. (1923) : How we solved the language problem in South Africa
[20373]   Villiers, Meyer de (1951) : Werkwoordsvorme in Afrikaans in die verlede tyd
[20374]   Villiers, Meyer de (1954/55) : Absolute and relative tenses: empathy in Afrikaans (South African Dutch)
[20375]   Villiers, Meyer de (1958) : Afrikaanse klankleer: inleiding tot die fonetiek en die fonologie
[20376]   Villiers, Meyer de (1960) : Nederlands en Afrikaans
[20377]   Villiers, Meyer de (1965) : Afrikaanse klankleer: inleiding tot die fonetiek en die fonologie
[20378]   Villiers, Meyer de (1968) : Die grammatika van tyd en modaliteit
[20379]   Villiers, Meyer de (1973) : Afrikaanse klankleer: fonetiek, fonologie en morfologie
[20380]   Villiers, Meyer de (1974) : Grepe uit die afrikaanse woordeskat
[20381]   Villiers, Meyer de (1975) : Die semantiek van Afrikaans
[20383]   Villiers, Meyer de (1976) : Afrikaanse klankleer: fonetiek, fonologie en woordbou
[20384]   Villiers, Meyer de (1978) : Nederlands en Afrikaans
[20385]   Villiers, Meyer de (1983) : Afrikaanse grammatika vir volwassenes: kerngrammatika vir onderwysers en studente
[20372]   Villiers, R. M. de (1939) : Die uitspraak van familiename in Suid-Afrika
[20647]   Wallmach, Kim & Alet Kruger (1999) : ‘Putting a sock on it’: a contrastive analysis of problem-solving translation strategies between African and European languages
[20734]   Watermeyer, Susan (1996) : Afrikaans English
[20765]   Webb, Victor [N.] [C.] (1979) : Language attitudes in a segregated society: the Afrikaans-speaking Coloured community in Port Elizabeth, South Africa
[20771]   Webb, Victor [N.] [C.] (1993) : Die herkoms van oranjerivierafrikaans
[20775]   Webb, Victor [N.] [C.] (Ed) (1995) : Language in South Africa: an input into language planning for a post-apartheid South Africa = The LiCCA (SA) report
[20778]   Webb, Victor [N.] [C.] & E. Kembo Sure (Ed) (2001) : African voices: an introduction to the languages and linguistics of Africa
[20777]   Webb, Victor [N.] [C.] & Mariana Kriel (2000) : Afrikaans and Afrikaner nationalism
[21019]   Westphal, Ernst Oswald Johannes (1971) : Vowel systems and x-ray photography: an assessment of the cardinal vowel chart
[21115]   Wielligh, Gideon Retief von (1925) : Ons geselstaal
[21277]   Willigh, G. R. von (1925) : Ons geselstaal: ’n oorsig van gewestelike spraak soos Afrikaans gepraat word
[21360]   Wissing, D. P. (1971) : Fonologie en morfologie van die simplekse selfstandige naamword in Afrikaans: ’n transformasioneel-generatiewe beskrywing
[21361]   Wissing, D. P. (1992) : Vowel duration in Afrikaans: the influence of postvocalic consonant voicing and syllable structure
[21367]   Wit, Helene E. Duyvené de & R. M. Ntuli (1997) : Die onderrig van taalhandelinge: voorstelle met betrekking tot metodologie
[21879]   Zimmer, Stefan (1992) : Language genesis: the case of Afrikaans