7 langues concernées

49 titres trouvés

[22124]   [Anonymous] (1957) : Sotho: terminology and orthography 1
[514]   Alexander, Neville (1992) : Harmonising Nguni and Sotho
[1806]   Batibo, Herman M. (1998) : A lexicostatistical survey of the Bantu language of Botswana
[1803]   Batibo, Herman M. , Naledi M. Mosaka & James [Motlhagolela] Moilwa (1997) : The historical implications of the linguistic relationship between Makua and Sotho
[2878]   Borland, Colin H. (1986) : Internal relationships in southern Bantu
[23699]   Calteaux, Karen (1996) : Standard and non-standard African language varieties in the urban areas of South Africa
[4302]   Coertze, Pieter Johannes (1936) : Die betekenis en funksie van die voorvoegsel van die sewende klas van selfstandige naamwoorde in die Sotho-Tswana groep van bantoetale
[23241]   Creissels, Denis (2005) : L’émergence de systèmes à neuf voyelles en bantou S30
[4756]   Cronjé, A. P. J. (1955) : Die Sotho-tale in die Bantu-lokasie van Pretoria: ’n studie van fonologiese aanpassing
[5358]   Dickens, Patrick John (1977) : Grammar simplification via rule inversion: the effect of historical deletion of nasals on modern Sotho
[5575]   Doke, Clement Martyn (1954) : The Southern Bantu languages
[6571]   Ferreira, Jan Abraham (1977) : Morfologie van die voornaamwoorde in die Sothotale
[7489]   Gowlett, Derek F. (2003) : Zone S
[7992]   Hachipola, Simooya Jerome (1993) : Minority languages project: progress report (September 1992 - October 1993)
[8312]   Hasselbring, Sue (1996) : A sociolinguistic survey of the languages of Gantsi District
[8316]   Hasselbring, Sue (1996) : The use of languages in Gantsi District: implications for churches and Christian organizations
[8344]   Havenga, B. (1988) : Die samestelling van die Sotho-taalgroep
[8607]   Hendrikse, A. P. (1990) : Number as a categorizing parameter in Southern Bantu: an exploration in cognitive grammar
[8641]   Herbert, Robert K. (1990) : Labial palatalization in Nguni and Sotho languages: internal and external evidence
[9867]   Jennings, Lionel Edgar (Ed) (1995) : The concise multilingual dictionary/Die veeltelige woordeboek
[9989]   Jones-Phillipson, Rosalie (1972) : Affinities between Venda and other Southern Bantu languages
[10700]   Kgware, William Moshobane (1973) : The problem of [l] and [d] as allophones of the same phoneme in the Sotho languages
[11394]   Krüger, Casper J. H. (1973) : Woordanalise in Sotho
[12106]   Lestrade, Gérard Paul (1938) : Locative-class nouns and formatives in Sotho
[12108]   Letele, Gladstone Llewellyn (1945) : The noun-class prefix in the Sotho group of Bantu languages
[12270]   Loggerenberg, J. C. van (1961) : ’n Fonologiese vergelyking van die Sothodialekte met Oer-Bantoe: ’n bydrae tot die fonologiese vergelyking van die Sotho-dialekte onderling, as ook tot die fonologiese vergelyking van die Sotho-dialekte met Oer-Bantoe
[13660]   Merwe, D. F. van der & Isaac Schapera (1943) : A comparative study of Kgalagadi, Kwena and other Sotho dialects
[13691]   Mesthrie, Rajend (Ed) (2002) : Language in South Africa
[14765]   Mzamane, Godfred Isaac Malunga (1949) : A consice treatise on Phuthi with special reference to its relationship with Nguni and Sotho
[15104]   Nhlapo, Jacob M. (1945) : Nguni and Sotho: a practical plan for the unification of the South African Bantu languages
[16567]   Plessis, J. A. du (1963) : Die morfologie van die naamwoord en voornaamwoord in die Sothotale: ’n vergelykende studie
[18241]   Schuring, Gerhard K. (1985) : Kosmopolitiese omgangstale: die aard, oorsprong en funksies van Pretoria-Sotho en ander koine-tale
[18242]   Schuring, Gerhard K. (1992) : Salient features of koines: Pretoria Sotho, spoken Koine Greek and Town Bemba
[18239]   Schuring, Gerhard K. & M. K. Yzel (1983) : ’n Ondersoek na die taalsituatie in die Suid-Afrikaanse Swart gemeenskap
[18266]   Scott, Patricia Elena (1977) : South African Bantu language theses, 1919-1976: a preliminary bibliography
[18373]   Setshedi, Jacob Edia (1973) : The problem of the verb stem preceded by go-
[18680]   Slabbert, Sarah (1998) : Language and identity: a comparison of Nguni and Sotho
[18679]   Slabbert, Sarah & Rosalie Finlayson (1998) : Comparing Nguni and Sotho: a sociolinguistic classification
[18893]   Spuy, Andrew van der (1990) : Phonological relationships between the southern Bantu languages
[19370]   Taljaard, P. C. (1997) : The Pai language of eastern Mpumalanga and its relation to Swati
[19386]   Tamm-Koptjevskaja, Maria (1984) : Some Bantu tense systems
[20026]   Tucker, Archibald Norman (1949) : Sotho-Nguni orthography and tone-marking
[20313]   Vercueil, F. C. (1966) : Die klank- en vormleer van Phalaborwa: ’n beskrywende studie
[20439]   Voeltz, Erhard Friedrich Karl (1976) : Inalienable possession in Sotho
[20722]   Warmelo, Nicolaas Jacobus van (1952) : Language map of South Africa/Taalkaart van Suid-Afrika
[21149]   Wilkes, A. (1985) : Word and word division: a study of some orthographical problems in the writing systems of the Nguni and Sotho languages
[21534]   Wyk, Egidius B. van (1969) : Die indeling van die Sotho-taalgroep
[21809]   Ziervogel, Dirk (1954) : The Eastern Sotho: a tribal, historical and linguistic survey (with ethnographical notes) of the Pai, Kutswe and Pulana Bantu tribes in the Pilgrim’s Rest District of the Transvaal Province
[21819]   Ziervogel, Dirk (1961) : ’n Vergelykende benadering van die omskrywingskonstruksie in die Suid-Afrikaanse Bantoetale