Une seule langue concernée

1 titres trouvés

[21738]   Zaria, M. S. (1978/84) : Gajeran bincike game da yadda ake iya amfani da gajeren wasalin /i/ ko /u/ kai tsaye a wasu kalmoni na hausa ba tare da kawo canjin ma’ana ba