4 langues concernées

28 titres trouvés

[11302]   Kriel, Theunis Johannes , Egidius B. van Wyk & Bethuel P. Sathekge (1989) : Pukuntshu woordeboek: Noord-Sotho-Afrikaans, Afrikaans-Noord-Sotho
[12284]   Lombard, Dann P. , Egidius B. van Wyk & Pothinus C. Mokgokong (1985) : Introduction to the grammar of Northern Sotho
[12285]   Lombard, Dann P. , Egidius B. van Wyk & Pothinus C. Mokgokong (1985) : Inleiding tot die grammatika van Noord-Sotho
[17182]   Rensburg, M. C. J. van , Egidius B. van Wyk & Jacob C. Steyn (Ed) (1973) : Taalseminaar 1973: TGG - ’n eerste oorsig
[21522]   Wyk, Egidius B. van (1953) : Die kopulatiewe van Noord-Sotho
[21523]   Wyk, Egidius B. van (1955) : Die kopulatiewe van Noord-Sotho
[21524]   Wyk, Egidius B. van (1957) : An augmentative noun class in Tsonga
[21525]   Wyk, Egidius B. van (1957) : Potential and progressive constructions in Northern Sotho
[21526]   Wyk, Egidius B. van (1958) : Woordverdeling in Noord-Sotho en Zoeloe: ’n bydrae tot die vraagstuk van woordidentifikasie in die Bantoetale
[21527]   Wyk, Egidius B. van (1961) : Die woordklasse van Noord-Sotho
[21528]   Wyk, Egidius B. van (1962) : Die Bantoetaalkunde as beskrywende taalwetenskap
[21529]   Wyk, Egidius B. van (1966) : Die Bantoetale: ’n beknopte algemene oorsig
[21530]   Wyk, Egidius B. van (1967) : Northern Sotho
[21531]   Wyk, Egidius B. van (1968) : Die invloed van die Europese tale en die Europese linguistiese tradisie op die studie van die Bantoetale
[21532]   Wyk, Egidius B. van (1968) : Die probleem van woordidentifikasie ; deel 1
[21533]   Wyk, Egidius B. van (1968) : Die probleem van woordidentifikasie ; deel 2
[21534]   Wyk, Egidius B. van (1969) : Die indeling van die Sotho-taalgroep
[21535]   Wyk, Egidius B. van (1973) : Verbal nouns in Northern Sotho
[21536]   Wyk, Egidius B. van (1978) : Language contact and bilingualism
[21537]   Wyk, Egidius B. van (1980) : Assosiatiewe meerwoude in Noord-Sotho
[21538]   Wyk, Egidius B. van (1981) : Saamgestelde tye, modi en aspekte in Noord Sotho
[21539]   Wyk, Egidius B. van (1986) : Consecutive and relative in Northern Sotho: a problem in grammatical analysis
[21540]   Wyk, Egidius B. van (1987) : Linguistic theory and grammatical description: the case of the verb categories of Northern Sotho
[21541]   Wyk, Egidius B. van (1987) : Pro-clitic bô- of Northern Sotho
[21544]   Wyk, Egidius B. van (1993) : C. M. Doke: a critical review by a believing outsider
[21545]   Wyk, Egidius B. van (1995) : Linguistic assumptions and lexicographical traditions in the African languages
[21542]   Wyk, Egidius B. van & M. J. Bushney (1989) : Linguistiese eienskappe van spreekworde in Noord-Sotho
[21543]   Wyk, Egidius B. van , P. S. Groenewald , Daniël Jacobus Prinsloo , J. H. M. Kock & Elsabé Taljard (1992) : Northern Sotho for first-years