Une seule langue concernée

5 titres trouvés

[20985]   Westhuizen, P. J. W. S. van der (1972) : Tydsaanduiding in die Gobabis-!Xû
[20986]   Westhuizen, P. J. W. S. van der (1979) : Tydsaanduiding in die Gobabis-!Xû
[20987]   Westhuizen, P. J. W. S. van der (1979) : Voorgestelde ortografie vir !Xû (Qguñ)
[20988]   Westhuizen, P. J. W. S. van der (1984) : Boesmanbybelvertaling
[20989]   Westhuizen, P. J. W. S. van der (1985) : Die Boesmans: hulle kultuur, godsdiens, taal, Bybelvertaling en toekoms