Une seule langue concernée

3 titres trouvés

[20563]   Vreeden, B. F. van (1965) : Die Khoisan naamgewing in Griekwaland-Wes
[20564]   Vreeden, B. F. van (1965) : Bydrae van die Basterbevolkingsgroep tot die naamgewing van Boesmanland en Gordonia
[20565]   Vreeden, B. F. van (1966) : Aantekeninge oor plekname