2 langues concernées

2 titres trouvés

[20560]   Voznesenskaya, Y. A. (1975) : K voprosu o yazykovykh kontaktakh Hausa i Fula v Nigerii (na materiale leksiki)
[20561]   Voznesenskaya, Y. A. (1976) : Nekotorye aspekty Hausa-Ful’bskogo dvuyazychiya