Aucune langue concernée

12 titres trouvés

[20373]   Villiers, Meyer de (1951) : Werkwoordsvorme in Afrikaans in die verlede tyd
[20374]   Villiers, Meyer de (1954/55) : Absolute and relative tenses: empathy in Afrikaans (South African Dutch)
[20375]   Villiers, Meyer de (1958) : Afrikaanse klankleer: inleiding tot die fonetiek en die fonologie
[20376]   Villiers, Meyer de (1960) : Nederlands en Afrikaans
[20377]   Villiers, Meyer de (1965) : Afrikaanse klankleer: inleiding tot die fonetiek en die fonologie
[20378]   Villiers, Meyer de (1968) : Die grammatika van tyd en modaliteit
[20379]   Villiers, Meyer de (1973) : Afrikaanse klankleer: fonetiek, fonologie en morfologie
[20380]   Villiers, Meyer de (1974) : Grepe uit die afrikaanse woordeskat
[20381]   Villiers, Meyer de (1975) : Die semantiek van Afrikaans
[20383]   Villiers, Meyer de (1976) : Afrikaanse klankleer: fonetiek, fonologie en woordbou
[20384]   Villiers, Meyer de (1978) : Nederlands en Afrikaans
[20385]   Villiers, Meyer de (1983) : Afrikaanse grammatika vir volwassenes: kerngrammatika vir onderwysers en studente