Une seule langue concernée

2 titres trouvés

[18914]   Staden, W. J. van (1988) : Rang- en kategorieverskuiwing in Noord-Sotho met spesiale verwysing na die bywoord en die voegwoord
[18915]   Staden, W. J. van (1990) : Rang- en kategorieverskuiwing in Noord-Sotho met spesiale verwysing na die voegwoord