2 langues concernées

10 titres trouvés

[18233]   Schuring, Gerhard K. (1971) : Die diminutiewe en augmentatiewe agtervoegsels in Noord-Sotho
[18234]   Schuring, Gerhard K. (1974) : Naswana ya moshate: diminusie en vroulikheid in Noord-Sotho
[18235]   Schuring, Gerhard K. (1978) : Tsotsi - Afrikaans
[18237]   Schuring, Gerhard K. (1979) : Leksikologiese kenmerke van Tsotsitaal
[18238]   Schuring, Gerhard K. (1981) : Die basilek van vlaaitaal
[18240]   Schuring, Gerhard K. (1983) : Flaaitaal
[18241]   Schuring, Gerhard K. (1985) : Kosmopolitiese omgangstale: die aard, oorsprong en funksies van Pretoria-Sotho en ander koine-tale
[18242]   Schuring, Gerhard K. (1992) : Salient features of koines: Pretoria Sotho, spoken Koine Greek and Town Bemba
[18239]   Schuring, Gerhard K. & M. K. Yzel (1983) : ’n Ondersoek na die taalsituatie in die Suid-Afrikaanse Swart gemeenskap
[18236]   Schuring, Gerhard K. , P. Scheffer & A. M. Lubbe (Ed) (1978) : Die stand van die tale in SWA/Namibië