2 langues concernées

1 titres trouvés

[16623]   Poll, J. D. P. van der (1970) : Die lokatief in Xhosa en die ander Nguni-tale: ’n deskriptiewe en vergelykende analise