2 langues concernées

14 titres trouvés

[18901]   Staden, Paul Michael Siegfried von (1968) : Die beginvokaal van die naamwoordprefiks in Zoeloe
[18902]   Staden, Paul Michael Siegfried von (1969) : Die beginvokaal van die naamwoordprefiks in Zoeloe
[18903]   Staden, Paul Michael Siegfried von (1972) : Die latente i by Zulu-werkwoordstamme: enkele opmerkings
[18904]   Staden, Paul Michael Siegfried von (1973) : The initial vowel of the noun in Zulu
[18905]   Staden, Paul Michael Siegfried von (1973) : Adjektiewe en relatiefstamme in Zulu as soortlike naamwoorde
[18906]   Staden, Paul Michael Siegfried von (1974) : Die ideofoon in Zulu
[18907]   Staden, Paul Michael Siegfried von (1977) : Some remarks on ideophones in Zulu
[18908]   Staden, Paul Michael Siegfried von (1977) : Prosodiese eieskappe van ideofone in Zulu
[18909]   Staden, Paul Michael Siegfried von (1978) : Gesag en norm in die beskrywing van Bantoetale
[18910]   Staden, Paul Michael Siegfried von (1979) : Bantoetaalstudie en -onderrig: verlede, hede en toekoms
[18911]   Staden, Paul Michael Siegfried von (1980) : Innovation in Zulu: some phonological evidence
[18912]   Staden, Paul Michael Siegfried von (1986) : African language teaching: what model?
[18913]   Staden, Paul Michael Siegfried von (1986) : Afrikatale in Blanke primêre skole
[18916]   Staden, Paul Michael Siegfried von & andere (Ed) (1993) : Linguistica. Festschrift E. B. van Wyk: ’n huldeblyk