Une seule langue concernée

5 titres trouvés

[15171]   Nienaber, Gabriel Stefanus & Petrus Johannes Nienaber (1943) : Die opkoms van afrikaanse as kulturtaal
[15185]   Nienaber, Petrus Johannes (1963) : Suid-Afrikaanse pleknaamwoordeboek
[15188]   Nienaber, Petrus Johannes (1966) : South African place-names with special reference to Bushmen, Hottentot and Bantu place-names
[15195]   Nienaber, Petrus Johannes (1989) : Khoekhoense stamname: ’n voorlopige verkenning
[15187]   Nienaber, Petrus Johannes (Ed) (1965) : Taalkundige opstelle