Aucune langue concernée

2 titres trouvés

[11319]   Kritzinger, M. S. B. & N. G. Sabaggha (1967) : Afrikaanse spreekwoorde en uitdrukkings met die Engelse ekwivalent
[11320]   Kritzinger, M. S. B. & N. G. Sabaggha (1968) : English proverbs and expressions with Afrikaans equivalents