3 langues concernées

35 titres trouvés

[23575]   Hurskainen, Arvi , Louis J. Louwrens & George Poulos (2005) : Computational description of verbs in disjoining writing systems
[12376]   Louwrens, Louis J. (1971) : Die meerwoudsmorfeem -ng in die Noord-Sothowerkwoord
[12377]   Louwrens, Louis J. (1974) : Die meerwoudsmorfeem -ng by werkwoorde in Noord-Sotho
[12378]   Louwrens, Louis J. (1975) : Enumeratiewe as ’n onproduktiewe klas in Noord-Sotho
[12379]   Louwrens, Louis J. (1976) : Oor die sogenaamde situatief van Noord-Sotho: ’n voorlopige probleemstelling
[12380]   Louwrens, Louis J. (1977) : Die fonetiese sisteem van Lobedu
[12381]   Louwrens, Louis J. (1978) : A semantic interpretation of Northern Sotho subjunctives and the subordinator gore
[12382]   Louwrens, Louis J. (1978) : Enkele morfologiese verskynsels in Lobedu
[12383]   Louwrens, Louis J. (1979) : Die sintaksis van interrogatiewe naamwoorde en die interrogatiewe bepaler -fe in Suid-Sotho
[12384]   Louwrens, Louis J. (1979) : Naamwoordfunksies in Noord-Sotho
[12385]   Louwrens, Louis J. (1981) : ’n Perspektief op Wilkes se delesie-hipotese oor pronominalisasie in Bantoe
[12386]   Louwrens, Louis J. (1981) : The relevance of the notions ‘given’ and ‘new’ discourse information in the study of North Sotho syntax
[12387]   Louwrens, Louis J. (1981) : Wat spook tans in die Bantoetaalkunde? ’n Oorsig van enkele taalteoretiese tendense in die Bantoetaalkunde in Suid-Afrika sedert 1971
[12388]   Louwrens, Louis J. (1982) : Remarks on some grammatical and pragmatic functions of the object concord in Northern Sotho
[12389]   Louwrens, Louis J. (1983) : Definiteness and indefiniteness in Northern Sotho
[12390]   Louwrens, Louis J. (1983) : ’n Funksionele interpretasie van enkele sintaktiese in Noord-Sotho
[12391]   Louwrens, Louis J. (1985) : Contrastiveness and the so-called absolute pronoun in Northern Sotho
[12392]   Louwrens, Louis J. (1985) : Die verhouding “Bantoetaalkunde en algemene taalwetenskap”: die dilemma van die kontemporêre Bantoegrammatikus
[12393]   Louwrens, Louis J. (1987) : Some pragmatic functions of interrogative particles in Northern Sotho
[12394]   Louwrens, Louis J. (1987) : Remarks on the historical background and some grammatical characteristics of Eastern Sotho
[12395]   Louwrens, Louis J. (1987) : Woordvolgorde en volgordeverandering in Xhosa: ’n ondersoek na die verband tussen pragmatiek en taaltipologie
[12396]   Louwrens, Louis J. (1990) : Mood and modality in Northern Sotho
[12397]   Louwrens, Louis J. (1991) : Aspects of Northern Sotho
[12398]   Louwrens, Louis J. (1991) : A functional interpretation of some agreement phenomena in Northern Sotho
[12399]   Louwrens, Louis J. (1992) : The conceptualization of spatial relationships as expressed by locative structures in Northern Sotho
[12400]   Louwrens, Louis J. (1993) : Northern Sotho colour terms and semantic universals
[12401]   Louwrens, Louis J. (1994) : Aspect as an essential subcategory of the verb in Northern Sotho
[12402]   Louwrens, Louis J. (1994) : Dictionary of Northern Sotho grammatical terms
[12404]   Louwrens, Louis J. (1995) : Northern Sotho consecutive and habitual: mood, tense or aspect?
[12405]   Louwrens, Louis J. (1996) : On the occurence of progressive -sa- in Northern Sotho verbs of state
[12406]   Louwrens, Louis J. (1996) : Noord-Sotho planttaksnonomie: ’n etnobiologiese perspektief
[12407]   Louwrens, Louis J. (1999) : An etnobiological investigation into Northern Sotho plant names
[12403]   Louwrens, Louis J. , Ingeborg M. Kosch & Albert E. Kotzé (1995) : Northern Sotho
[16747]   Poulos, George & Louis J. Louwrens (1994) : A linguistic analysis of Northern Sotho
[19374]   Taljard, Elsabé & Louis J. Louwrens (2003) : On the modal status of Northern Sotho conditionals