Aucune langue concernée

3 titres trouvés

[12333]   Loubser, J. E. (1954) : Aspekte van die afrikaanse spreektaalgebruik in en om Loriesfontein
[12334]   Loubser, J. E. (1961) : Die saamgestelde verbale vorm van Nederlands na Afrikaans
[15654]   Odendal, François F. , C. P. Hauptfleisch & J. E. Loubser (Ed) (1974) : Taalkunde: ’n lewe. Studies opgedra aan Prof. Dr W. Kempen by geleentheid van sy 65ste verjaardag