Une seule langue concernée

2 titres trouvés

[11697]   Laptukhin, V. V. (1965) : O nekotorykh razlichiyakh v sovremennoi leksike dialektov yazyka Hausa nigerii i Nigeria
[11698]   Laptukhin, V. V. (1980) : Einige Bemerkungen zur Entwicklung der Lexik im gegenwärtigen Hausa