Une seule langue concernée

8 titres trouvés

[3428]   Budack, Kuno Franz Robert (1969) : Inter-Ethnische Namen in Südwestafrika
[3429]   Budack, Kuno Franz Robert (1979) : Byname in Basterland
[3430]   Budack, Kuno Franz Robert (1980) : Die Volker Südwestafrikas (5): die Vierfalt der Sprachen
[3431]   Budack, Kuno Franz Robert (1985) : Inter-etniese name in SWA
[3432]   Budack, Kuno Franz Robert (1986) : Die Klassifikation der Khwe-khwen (Naman) in Südwestafrika
[3433]   Budack, Kuno Franz Robert (1987) : Inter-ethnic relations as expressed in name-giving and cultural mimicry
[3434]   Budack, Kuno Franz Robert (1988) : Inter-ethnic names for white men in South West Africa
[18701]   Smit, Philippus , J. H. Beukes , D. A. Gresse , Kuno Franz Robert Budack , Z. Ngavirue , F. Theron , D. Gous & A. Buitendacht (1982) : Ondersoek na die onderwys in SWA/Namibië: verslag van die komitee insake ruglyne vir ’n stelsel van onderwysvoorsiening