Aucune langue concernée

19 titres trouvés

[11323]   Kritzinger, M. S. B. (Ed) (1976) : Handige woordeboek: Afrikaans-Engels
[11325]   Kritzinger, M. S. B. & Jan Kromhout (Ed) (1984) : Klein woordeboek: Afrikaans-Engels/English-Afrikaans
[11319]   Kritzinger, M. S. B. & N. G. Sabaggha (1967) : Afrikaanse spreekwoorde en uitdrukkings met die Engelse ekwivalent
[11320]   Kritzinger, M. S. B. & N. G. Sabaggha (1968) : English proverbs and expressions with Afrikaans equivalents
[11310]   Kritzinger, M. S. B. , Pieter C. Schoones & U. J. Cronjé (Ed) (1926) : Groot woordeboek: Afrikaans-Engels/Engels-Afrikaans
[11311]   Kritzinger, M. S. B. , Pieter C. Schoones & U. J. Cronjé (Ed) (1928) : Groot woordeboek: Afrikaans-Engels/Engels-Afrikaans
[11312]   Kritzinger, M. S. B. , Pieter C. Schoones & U. J. Cronjé (Ed) (1937) : Groot woordeboek: Afrikaans-Engels/Engels-Afrikaans
[11313]   Kritzinger, M. S. B. , Pieter C. Schoones & U. J. Cronjé (Ed) (1946) : Groot woordeboek: Afrikaans-Engels/Engels-Afrikaans
[11314]   Kritzinger, M. S. B. , Pieter C. Schoones & U. J. Cronjé (Ed) (1951) : Groot woordeboek: Afrikaans-Engels/Engels-Afrikaans
[11315]   Kritzinger, M. S. B. , Pieter C. Schoones & U. J. Cronjé (Ed) (1954) : Groot woordeboek: Afrikaans-Engels/Engels-Afrikaans
[11316]   Kritzinger, M. S. B. , Pieter C. Schoones & U. J. Cronjé (Ed) (1956) : Groot woordeboek: Afrikaans-Engels/Engels-Afrikaans
[11317]   Kritzinger, M. S. B. , Pieter C. Schoones & U. J. Cronjé (Ed) (1959) : Groot woordeboek: Afrikaans-Engels/Engels-Afrikaans
[11318]   Kritzinger, M. S. B. , Pieter C. Schoones & U. J. Cronjé (Ed) (1963) : Groot woordeboek: Afrikaans-Engels/Engels-Afrikaans
[11321]   Kritzinger, M. S. B. , Pieter C. Schoones & U. J. Cronjé (Ed) (1968) : Groot woordeboek: Afrikaans-Engels/Engels-Afrikaans
[11322]   Kritzinger, M. S. B. , Pieter C. Schoones & U. J. Cronjé (Ed) (1972) : Groot woordeboek: Afrikaans-Engels/Engels-Afrikaans
[11324]   Kritzinger, M. S. B. , Pieter C. Schoones & U. J. Cronjé (Ed) (1981) : Groot woordeboek: Afrikaans-Engels/Engels-Afrikaans
[11326]   Kritzinger, M. S. B. , Pieter C. Schoones & U. J. Cronjé (Ed) (1986) : Groot woordeboek: Afrikaans-Engels/Engels-Afrikaans
[11327]   Kritzinger, M. S. B. , Pieter C. Schoones , U. J. Cronjé & L. C. Eksteen (Ed) (1997) : Groot woordeboek/Major dictionary: Afrikaans-Engels/English-Afrikaans
[15964]   Oostrum, O. van & M. S. B. Kritzinger (1923) : Afrikaanse spraakkuns