5 langues concernées

28 titres trouvés

[11679]   Lanham, Leonard Walter & Karel P. Prinsloo (Ed) (1978) : Language and communication studies in South Africa: current issues and directions in research and inquiry
[16820]   Prinsloo, Karel P. (1972) : Die tweetaligheid van twee groepe universiteitstudente, en hul ingesteldhede teenoor die tweede taal: ’n voorondersoek tot ’n landswye opname
[16821]   Prinsloo, Karel P. (1978) : Institutions presently conducting research and inquiry in the field of language in South Africa
[16823]   Prinsloo, Karel P. (1980) : Taalbeplanning vir Suid-Afrika
[16827]   Prinsloo, Karel P. (1981) : Stand van die Afrikaanse taal: tans en die toekoms
[16842]   Prinsloo, Karel P. (1983) : Afrikaans: ’n toekomsperspektief
[16845]   Prinsloo, Karel P. (1984) : Gesindhede ten opsigte van taal in die onderwys in Suid-Afrika
[16846]   Prinsloo, Karel P. (1984) : Die status van Afrikaans en die ander hooftale in SWA/Namibië
[16847]   Prinsloo, Karel P. (1984) : Taalbeplanning vir Suid-Afrika
[16848]   Prinsloo, Karel P. (1984) : Die taalsituasie in SWA/Namibië en taal in die onderwys van die land
[16863]   Prinsloo, Karel P. (1994) : The application of lexicographical principles for different types of dictionaries for Northern Sotho
[16844]   Prinsloo, Karel P. & M. C. J. van Rensburg (Ed) (1984) : Afrikaans: stand, taak, toekoms
[16828]   Prinsloo, Karel P. , D. J. Stoker , A. M. Lubbe , A. E. Strydom , H. A. Engelbrecht & D. P. van Vuuren (Ed) (1982) : Aspekte van taal- en kommunikasieaangeleenthede in SWA/Namibië. Deel 1: Kavangos
[16829]   Prinsloo, Karel P. , D. J. Stoker , A. M. Lubbe , A. E. Strydom , H. A. Engelbrecht & D. P. van Vuuren (Ed) (1982) : Aspekte van taal- en kommunikasieaangeleenthede in SWA/Namibië. Deel 2: Damaras
[16830]   Prinsloo, Karel P. , D. J. Stoker , A. M. Lubbe , A. E. Strydom , H. A. Engelbrecht & D. P. van Vuuren (Ed) (1982) : Aspekte van taal- en kommunikasieaangeleenthede in SWA/Namibië. Deel 3: Namas
[16831]   Prinsloo, Karel P. , D. J. Stoker , A. M. Lubbe , A. E. Strydom , H. A. Engelbrecht & D. P. van Vuuren (Ed) (1982) : Aspekte van taal- en kommunikasieaangeleenthede in SWA/Namibië. Deel 4: Hereros
[16832]   Prinsloo, Karel P. , D. J. Stoker , A. M. Lubbe , A. E. Strydom , H. A. Engelbrecht & D. P. van Vuuren (Ed) (1982) : Aspekte van taal- en kommunikasieaangeleenthede in SWA/Namibië. Deel 5: Kaokolanders
[16833]   Prinsloo, Karel P. , D. J. Stoker , A. M. Lubbe , A. E. Strydom , H. A. Engelbrecht & D. P. van Vuuren (Ed) (1982) : Aspekte van taal- en kommunikasieaangeleenthede in SWA/Namibië. Deel 6: Kleurlinge
[16834]   Prinsloo, Karel P. , D. J. Stoker , A. M. Lubbe , A. E. Strydom , H. A. Engelbrecht & D. P. van Vuuren (Ed) (1982) : Aspekte van taal- en kommunikasieaangeleenthede in SWA/Namibië. Deel 7: Rehoboth Basters
[16835]   Prinsloo, Karel P. , D. J. Stoker , A. M. Lubbe , A. E. Strydom , H. A. Engelbrecht & D. P. van Vuuren (Ed) (1982) : Aspekte van taal- en kommunikasieaangeleenthede in SWA/Namibië. Deel 8: Blankes
[16836]   Prinsloo, Karel P. , D. J. Stoker , A. M. Lubbe , A. E. Strydom , H. A. Engelbrecht & D. P. van Vuuren (Ed) (1982) : Aspekte van taal- en kommunikasieaangeleenthede in SWA/Namibië. Deel 9: Boesmans
[16837]   Prinsloo, Karel P. , D. J. Stoker , A. M. Lubbe , A. E. Strydom , H. A. Engelbrecht & D. P. van Vuuren (Ed) (1982) : Aspekte van taal- en kommunikasieaangeleenthede in SWA/Namibië. Deel 10: Tswanas
[16838]   Prinsloo, Karel P. , D. J. Stoker , A. M. Lubbe , A. E. Strydom , H. A. Engelbrecht & D. P. van Vuuren (Ed) (1982) : Aspekte van taal- en kommunikasieaangeleenthede in SWA/Namibië. Deel 11: Wambos
[16839]   Prinsloo, Karel P. , D. J. Stoker , A. M. Lubbe , A. E. Strydom , H. A. Engelbrecht & D. P. van Vuuren (Ed) (1982) : Aspekte van taal- en kommunikasieaangeleenthede in SWA/Namibië. Deel 13: total bevolking
[16840]   Prinsloo, Karel P. , D. J. Stoker , A. M. Lubbe , A. E. Strydom , H. A. Engelbrecht & D. P. van Vuuren (Ed) (1982) : Aspekte van taal- en kommunikasieaangeleenthede in SWA/Namibië
[16841]   Prinsloo, Karel P. , D. J. Stoker , A. M. Lubbe , A. E. Strydom , H. A. Engelbrecht & D. P. van Vuuren (Ed) (1982) : Aspekte van taal- en kommunikasieaangeleenthede in SWA/Namibië. Deel 12: Capriviane
[16861]   Prinsloo, Karel P. , Yvo Peeters , Joseph Turi & Christo van Rensburg (Ed) (1993) : Language, law and equality
[21886]   Zimmermann, Wolfgang , F. H. W. Dresselhaus , J. C. A. C. Alberts , A. Biwa , D. E. Esslinger , Karel P. Prinsloo , C. Sinvula , S. E. van Zyl & R. C. West (1990) : Report of the committee for the investigation into the language situation in education