Aucune langue concernée

2 titres trouvés

[17095]   Rautenbach, W. L. , J. A. G. du Plessis , J. H. Beukes , L. B. Burger & I. G. du Preez (1983) : Ondersoek na die onderwys SWA/Namibië. Verslag van die navorsingsprojekkomitee: onderwysstelselbeplanning
[18701]   Smit, Philippus , J. H. Beukes , D. A. Gresse , Kuno Franz Robert Budack , Z. Ngavirue , F. Theron , D. Gous & A. Buitendacht (1982) : Ondersoek na die onderwys in SWA/Namibië: verslag van die komitee insake ruglyne vir ’n stelsel van onderwysvoorsiening