9 langues concernées

36 titres trouvés

[23363]   Hermanson, Eric A. & J. A. du Plessis (1997) : The conceptual metaphor “people are animals” in Zulu
[11396]   Krüger, Casper J. H. & J. A. du Plessis (1977) : Die Kgalagadi dialekte van Botswana
[1028]   Plessis, J. A. du (1978) : The noun in Kwangali
[16567]   Plessis, J. A. du (1963) : Die morfologie van die naamwoord en voornaamwoord in die Sothotale: ’n vergelykende studie
[16568]   Plessis, J. A. du (1968) : Die foneem as spreidingskategorie in die Suid-Afrikaanse bantoetale, met besondere verwysing na Venda
[16572]   Plessis, J. A. du (1978) : IsiXhosa 4
[16583]   Plessis, J. A. du (1995) : Sesotho syntax
[16584]   Plessis, J. A. du (1989) : Distribution of the complementizer ukuba in the Xhosa sentence
[16587]   Plessis, J. A. du (1990) : Complementizers and nouns in Xhosa
[16590]   Plessis, J. A. du (1992) : The selection of moods in ukuba-sentences by matrix verbs in Xhosa
[16593]   Plessis, J. A. du (1996) : The semantics of ergative constructions in Zulu and Xhosa
[16594]   Plessis, J. A. du (1997) : The semantics of ergative constructions in Zulu and Xhosa
[22736]   Plessis, J. A. du (1991) : Intransitive verbs in Sesotho
[23378]   Plessis, J. A. du (1979) : Bepalers by die naamwoord in Kwangali
[23379]   Plessis, J. A. du (1979) : Die lineêre volgorde van die prefigale elemente in die Xhosa-werkwoord
[23380]   Plessis, J. A. du (1979) : Die werkwoord in Kwangali
[23381]   Plessis, J. A. du (1979) : PS-rules for VP in Xhosa
[23382]   Plessis, J. A. du (1980) : Bywoorde en vrae in Kwangali
[23383]   Plessis, J. A. du (1980) : Die wekrwoord thi in Xhosa en re in Sesotho
[23384]   Plessis, J. A. du (1982) : Transitivity in Sesotho and Xhosa
[23385]   Plessis, J. A. du (1982) : Die situatief in Xhosa
[23386]   Plessis, J. A. du (1983) : The quantifier onke in Xhosa
[23387]   Plessis, J. A. du (1983) : The noun phrase in Xhosa
[23388]   Plessis, J. A. du (1984) : Subject, object, complement, and the noun phrase in Xhosa
[23389]   Plessis, J. A. du (1985) : The structure of nominal modifiers in Xhosa
[23390]   Plessis, J. A. du (1985) : Some possibilities of the Absolute Pronoun in Xhosa
[23391]   Plessis, J. A. du (1985) : The copulative in Xhosa
[23392]   Plessis, J. A. du (1986) : Present tense in Xhosa: what does it mean?
[23393]   Plessis, J. A. du (1989) : The category COMP and the complementizer ukuba in Xhosa
[16585]   Plessis, J. A. du & Marianna W. Visser (199-) : Tswana syntax
[16588]   Plessis, J. A. du & Marianna W. Visser (1992) : Xhosa syntax
[16591]   Plessis, J. A. du & Marianna W. Visser (1993) : Co-ordination and the subjunctive in Xhosa
[23394]   Plessis, J. A. du & Marianna W. Visser (1996) : Northern Sotho syntax
[16571]   Plessis, J. A. du , J. G. Gildenhuys & J. J. Moilwa (1974) : Tweetalige woordeboek Afrikaans-Suid-Sotho
[23395]   Plessis, J. A. du , N. E. Nxumalo & Marianna W. Visser (1995) : Tsonga syntax
[16592]   Plessis, J. A. du , N. M. Musehane & Marianna W. Visser (1995) : Venda syntax/Divhafhungo la Tsivenda