Une seule langue concernée

5 titres trouvés

[7755]   Groenewald, P. S. (1960) : Morfologiese verdubbeling in Noord-Sotho
[7756]   Groenewald, P. S. (1969) : Senwabarwana: ontlening en vokaalvervanging
[7757]   Groenewald, P. S. (1983) : Verslag: die onderrig van Bantoetale aan Blanke studente
[7758]   Groenewald, P. S. (2002) : Sepedi versleer: funksies van herhaling en segmentele rym
[21543]   Wyk, Egidius B. van , P. S. Groenewald , Daniël Jacobus Prinsloo , J. H. M. Kock & Elsabé Taljard (1992) : Northern Sotho for first-years