Une seule langue concernée

3 titres trouvés

[7752]   Grobler, G. M. M. (1978) : Is hierdie p ’n b of ’n p?
[7753]   Grobler, G. M. M. (1991) : Die kort drietalige sakwoordeboek/The concise trilingual pocket dictionary: Afrikaans-Northern Sotho-English/English-Northern Sotho-Afrikaans
[12286]   Lombard, Dann P. , R. Barnard & G. M. M. Grobler (1992) : Sediba: practical list of words and expressions in Northern Sotho/praktiese lys van woorde en uitdrukkings in Noord-Sotho