3 langues concernées

27 titres trouvés

[2901]   Boshoff, S. P. E. & Gabriel Stefanus Nienaber (1967) : Afrikaanse etimologieë
[15168]   Nienaber, Gabriel Stefanus (19--) : Die wonder van Afrikaans
[15169]   Nienaber, Gabriel Stefanus (1931) : Die afrikaanse beweging
[15170]   Nienaber, Gabriel Stefanus (1934) : Oor die afrikaanse taal: ’n bydrae oor sy ontwikkeling na aanleiding van enige versterkingswyses
[15172]   Nienaber, Gabriel Stefanus (1948) : Afrikaanse woorde in Xhosa
[15173]   Nienaber, Gabriel Stefanus (1949) : Oor Afrikaans
[15174]   Nienaber, Gabriel Stefanus (1950) : Taalkundige belangstelling in Afrikaans tot 1900
[15175]   Nienaber, Gabriel Stefanus (1952) : Die woord “Boesman”
[15176]   Nienaber, Gabriel Stefanus (1953) : Oor Afrikaans
[15177]   Nienaber, Gabriel Stefanus (1953) : Kom die Zoeloe i(li)hhashi uit Engles?
[15178]   Nienaber, Gabriel Stefanus (1955) : Afrikaanse familiename
[15179]   Nienaber, Gabriel Stefanus (1958) : Aangaande die klankbou van Hottentots
[15180]   Nienaber, Gabriel Stefanus (1959) : ’n Taaleienaarddigheid uit Hottentots
[15181]   Nienaber, Gabriel Stefanus (1960) : ’n Ou ongepubliseerde lys Hottentot- en Xhosawoorde
[15182]   Nienaber, Gabriel Stefanus (1962) : ’n Lysie Hottentotse woorde uit 1626
[15183]   Nienaber, Gabriel Stefanus (1963) : The origin of the name “Hottentot”
[15184]   Nienaber, Gabriel Stefanus (1963) : Hottentots
[15186]   Nienaber, Gabriel Stefanus (1965) : Iets naders oor die ontkenning in Afrikaans
[15189]   Nienaber, Gabriel Stefanus (1971) : Afrikaans in die vroeër jare
[15190]   Nienaber, Gabriel Stefanus (1975) : Afrikaanse familiename
[15196]   Nienaber, Gabriel Stefanus (1990) : Khoekhoen: spelling, vorme, betekenis
[15191]   Nienaber, Gabriel Stefanus & Peter Edmund Raper (1976) : Southern African place names. Part 1: Khoekhoen place names
[15192]   Nienaber, Gabriel Stefanus & Peter Edmund Raper (1977) : Toponymica Hottentotica A
[15193]   Nienaber, Gabriel Stefanus & Peter Edmund Raper (1980) : Toponymica Hottentotica B
[15194]   Nienaber, Gabriel Stefanus & Peter Edmund Raper (1983) : Hottentot (Khokhoen) place names
[15171]   Nienaber, Gabriel Stefanus & Petrus Johannes Nienaber (1943) : Die opkoms van afrikaanse as kulturtaal
[17040]   Raper, Peter Edmund , Gabriel Stefanus Nienaber & J. S. B. Marais (1979) : Handleiding by pleknaamgewing (Manual for the giving of place names)