4 langues concernées

11 titres trouvés

[6219]   Endemann, Theodor Martin Helmuth (1939) : Handleiding by die aanleer van Transvaal-Sotho (Sepedi)
[6220]   Endemann, Theodor Martin Helmuth (1939) : Sotho-woordelys, met die Afrikaanse ekwivalente versamel uit bestaande Sotho-literatuur
[6222]   Endemann, Theodor Martin Helmuth (1943) : Palatalisering en labialisering in Sepedi
[6223]   Endemann, Theodor Martin Helmuth (1952) : Die intonasie van Tsonga: ’n sinkroniese studie van Tsongaspreektone
[6224]   Endemann, Theodor Martin Helmuth (1960) : Die gebied en taak van die Bantoe-taalkunde
[6225]   Endemann, Theodor Martin Helmuth (1961) : Die affrikate van Nord-Sotho: ’n bydrae tot die vraagstuk rakende die fonematiese saamgesteldheid van die affrikate in Sotho
[6226]   Endemann, Theodor Martin Helmuth (1964) : Some morpho-phonological changes incident with the phoneme combination CVV, as observed in Northern Sotho
[6227]   Endemann, Theodor Martin Helmuth (1966) : ’n Voorlopige ondersoek na aspekverskynsels in Noord-Sotho
[6228]   Endemann, Theodor Martin Helmuth (1966) : Die junktuurverskynsel as foneem: ’n bydrae tot die identifisering van die foneme in Noord-Sotho
[6229]   Endemann, Theodor Martin Helmuth (1969) : ‘n Poging om die onderskeidingskenmerke van enkele vendafoneme tot ‘n patroon van klankopposisies
[6221]   Endemann, Theodor Martin Helmuth & E. F. N. Mudau (1941) : Phenda-luambo ya zwikolo zwa Venda