11 langues concernées

44 titres trouvés

[20364]   Viljoen, Johannes Jurgens , Petrus Amakali & Dirk Ziervogel (1978) : A handbook of Oshiwambo
[21803]   Ziervogel, Dirk (1944) : Kort oorsig van die klanke en die vormleer van Swazi
[21804]   Ziervogel, Dirk (1948) : Note on the noun classes of Swati and Nrebele
[21805]   Ziervogel, Dirk (1948) : Lokatiefvorming met pre- en suffikse in die Bantoetale
[21806]   Ziervogel, Dirk (1949) : Noord-Sotho-leerboek: leestukke en ’n woordelys met oefeninge en vertaling
[21807]   Ziervogel, Dirk (1952) : A grammar of Swazi (siSwati)
[21808]   Ziervogel, Dirk (1953) : Noord-Sotho leerboek, met oefeninge en vertalings benewens leestukke en ’n woordelys
[21809]   Ziervogel, Dirk (1954) : The Eastern Sotho: a tribal, historical and linguistic survey (with ethnographical notes) of the Pai, Kutswe and Pulana Bantu tribes in the Pilgrim’s Rest District of the Transvaal Province
[21810]   Ziervogel, Dirk (1954) : Northern Sotho phrase book with vocabulary for use in the Transvaal
[21811]   Ziervogel, Dirk (1955) : Notes on the language of the eastern Transvaal Bushmen
[21812]   Ziervogel, Dirk (1955) : A grammatical sketch of the language of the !Ko Bushmen, from material collected by H.-J. Heinz
[21813]   Ziervogel, Dirk (1956) : Linguistic and literary achievement in the Bantu languages of South Africa
[21814]   Ziervogel, Dirk (1958) : Aspek as uitdrukkingsmiddel van handeling
[21815]   Ziervogel, Dirk (1959) : A grammar of Northern Transvaal Ndebele
[21816]   Ziervogel, Dirk (1960) : Handboek van Noord-Sotho
[21818]   Ziervogel, Dirk (1961) : Klein Noord-Sothowoordeboek/Pukuntshu e nnyana ya Sesotho sa lebowa/Short Northern Sotho dictionary
[21819]   Ziervogel, Dirk (1961) : ’n Vergelykende benadering van die omskrywingskonstruksie in die Suid-Afrikaanse Bantoetale
[21820]   Ziervogel, Dirk (1964) : Bantoetaalstudie in Suid-Afrika
[21822]   Ziervogel, Dirk (1965) : Die probleme van leksikografie in die suid-afrikaans Bantoetale
[21826]   Ziervogel, Dirk (1967) : A grammar of Northern Transvaal Ndebele
[21828]   Ziervogel, Dirk (1969) : Voornaamwoorde
[21829]   Ziervogel, Dirk (1969) : Veertig jaar van taalnavorsing in Suid-Afrika
[21831]   Ziervogel, Dirk (1969) : Thus they speak
[21832]   Ziervogel, Dirk (1971) : The Bantu locative
[21834]   Ziervogel, Dirk (1973) : Die pronominale afleiding in Sotho
[21835]   Ziervogel, Dirk (1973) : Taalbeïnvloeding in Suid-Afrika
[21823]   Ziervogel, Dirk (Ed) (1967) : Handboek van spraakklanke en klankveranderinge in die Bantoetale van Suid-Afrika
[21824]   Ziervogel, Dirk (Ed) (1967) : Handbook of the speech sounds and speech sound changes of the Bantu languages of South Africa
[21838]   Ziervogel, Dirk & E. J. Mabuza (1976) : A grammar of the Swati language: siSwati
[21837]   Ziervogel, Dirk & Pothinus C. Mokgokong (1975) : Pukuntshu ye kgolo ya Sesotho sa Leboa: Sesotho sa Leboa - Seburu, Seisimane / Groot Noord-Sotho woordeboek; Noord-Sotho - Afrikaans, Engels / Comprehensive Northern Sotho dictionary: Northern Sotho - Afrikaans, English
[21839]   Ziervogel, Dirk & Pothinus C. Mokgokong (1976) : Klein Noord-Sotho woordeboek
[21841]   Ziervogel, Dirk & Pothinus C. Mokgokong (1979) : Klein Noord-Sotho woordeboek
[21842]   Ziervogel, Dirk & Pothinus C. Mokgokong (198-) : Pukuntshu/Woordeboek
[21845]   Ziervogel, Dirk & Pothinus C. Mokgokong (1988) : Klein Noord-Sotho woordeboek: N.-Sotho - Afrikaans - Engels, Afrikaans - N.-Sotho, English - N. Sotho
[21817]   Ziervogel, Dirk & R. Sh. Dau (1961) : A handbook of the Venda language
[21821]   Ziervogel, Dirk & R. Sh. Dau (1965) : Key to the exercises in the handbook of the Venda language
[21836]   Ziervogel, Dirk et al. (Ed) (1973) : Papers of the Africa Languages Congress, University of South Africa, 22-23 March 1973
[21827]   Ziervogel, Dirk , Dann P. Lombard & Pothinus C. Mokgokong (1969) : Handboek van Noord-Sotho
[21830]   Ziervogel, Dirk , Dann P. Lombard & Pothinus C. Mokgokong (1969) : A handbook of the Northern Sotho language
[21825]   Ziervogel, Dirk , Jacobus Abraham Louw & J. Ngidi (1967) : A handbook of the Zulu language
[21840]   Ziervogel, Dirk , Jacobus Abraham Louw & P. C. Taljaard (1976) : A handbook of the Zulu language
[21844]   Ziervogel, Dirk , Jacobus Abraham Louw & P. C. Taljaard (1985) : A handbook of the Zulu language
[21833]   Ziervogel, Dirk , Petrus Johannes Wentzel & T. N. Makuya (1972) : A handbook of the Venda language
[21843]   Ziervogel, Dirk , Petrus Johannes Wentzel & T. N. Makuya (1981) : A handbook of the Venda language