3 langues concernées

20 titres trouvés

[1954]   Becker, Lee A. & David Phineas Bhukanda Massamba (1980) : Ci-Ruri tonology (a preliminary view)
[13132]   Massamba, David Phineas Bhukanda (1975) : Verbal morphology in Ci-Ruri
[13133]   Massamba, David Phineas Bhukanda (1975) : Umbo-nomino katika Kiruri [Nominal structure in Ruri]
[13134]   Massamba, David Phineas Bhukanda (1977) : A comparative study of the Ruri, Jita and Kwaya “languages” of the eastern shores of Lake Nyanza (Victoria)
[13135]   Massamba, David Phineas Bhukanda (1982) : Aspects of accent and tone in Ci-Ruri
[13136]   Massamba, David Phineas Bhukanda (1984) : Tone in Ci-Ruri
[13137]   Massamba, David Phineas Bhukanda (1985) : The semantic and morphological characterization of KWA in Kiswahili
[13138]   Massamba, David Phineas Bhukanda (1985) : Reported speech in Swahili
[13139]   Massamba, David Phineas Bhukanda (1986) : On the influence of local languages on Kiswahili: the case of Mara Region in Tanzania
[13140]   Massamba, David Phineas Bhukanda (1987) : The effect of language modernization on the phonological system of the Kiswahili language
[13141]   Massamba, David Phineas Bhukanda (1987) : The impact of politics on language development in Tanzania
[13142]   Massamba, David Phineas Bhukanda (1989) : De l’influence des langues locales sur le swahili: le cas de la région de Mara en Tanzania
[13143]   Massamba, David Phineas Bhukanda (1992) : Why Ci-Ruri is an accent language
[13144]   Massamba, David Phineas Bhukanda (1996) : Problems in Kiswahili terminology development: the case of Tanzania
[13145]   Massamba, David Phineas Bhukanda (2000) : Ci-Ruri verbal inflection
[13146]   Massamba, David Phineas Bhukanda (2000) : The handling of foreign names and abbreviations (acronyms) in Kiswahili translations
[13147]   Massamba, David Phineas Bhukanda (2002) : The Languages of Tanzania (LOT) Project: prospects and challenges
[23306]   Massamba, David Phineas Bhukanda (1988) : Dhana ya polisemia na sulubu zake katika Kiswahili
[23307]   Massamba, David Phineas Bhukanda (1988) : Sababu za kubadilika kwa maana za maneno: mifano kutoka Kiswahili
[13148]   Massamba, David Phineas Bhukanda , Yared Magori Kihore & Yohana P. Msanjila (2004) : Fonolojia ya Kiswahili sanifu