Aucune langue concernée

3 titres trouvés

[15658]   Odendal, François F. & D. J. van Schalkwyk (1984) : Fonetiese variasie in die taal van die Rehoboth-Basters: ’n dialekgeografiese verslag
[18014]   Schalkwyk, D. J. van (1983) : Fonetiese variasie in die taal van die Rehoboth-Basters
[18015]   Schalkwyk, D. J. van & François F. Odendal (1987) : ’n Sosiolinguistiese analise van Rehoboth-Afrikaans