3 langues concernées

3 titres trouvés

[4253]   Clercq, J. C. de (1958) : Die kopulatief of nie-verbale predikaat in Nguni en Sotho: met besondere verwysing na Zulu en Suid-Sotho
[4255]   Clercq, J. C. de (1961) : Verledetyd, subjunktief en konsekutief in Zoeloe
[4256]   Clercq, J. C. de (1968) : Die fonologie van die woordgroep en die sin in Zoeloe