Aucune langue concernée

5 titres trouvés

[4180]   Claassen, George & Christo van Rensburg (Ed) (1983) : Taalverskeidenheid: ’n blik op die spektrum van taalvariasie in Afrikaans
[5016]   Davey, Lydia & Christo van Rensburg (1993) : Afrikaans: sy ondergang in Tlhabane
[16861]   Prinsloo, Karel P. , Yvo Peeters , Joseph Turi & Christo van Rensburg (Ed) (1993) : Language, law and equality
[17186]   Rensburg, Christo van (1993) : Die demokratisering van Afrikaans
[17187]   Rensburg, Christo van (1999) : Afrikaans and apartheid