4 langues concernées

9 titres trouvés

[2615]   Blok, H. P. (1926) : Die griechischen Lehnwörter im Koptischen
[2616]   Blok, H. P. (1948) : Notes on localisms in African languages
[2617]   Blok, H. P. (1949) : Opmerkingen naar aanleiding van eenige Bantoe-werkwoordsformen
[2618]   Blok, H. P. (1950) : Afrikanistische taalwetenschap: problemen, taak en doel
[2619]   Blok, H. P. (1951) : Iets over die zogenaamde “geïntensiveerde” fonemen in het Ganda en Nyoro
[2620]   Blok, H. P. (1952) : Nieuwe aanwinsten op het gebied van geluidsopnamen van afrikaanse talen aan de Rijks-Universiteit te leiden
[2621]   Blok, H. P. (1953) : Negro-African linguistics
[2622]   Blok, H. P. (1955/56) : Localism and deixis in Bantu linguistics
[2623]   Blok, H. P. (1957) : De studie van de bantoetalen in Nederland