6 langues concernées

23 titres trouvés

[1835]   Baumbach, Ernst J. M. (1964) : ’n Klank- en vormleerstudie van Songa
[1836]   Baumbach, Ernst J. M. (1966) : The locative in Tsonga
[1837]   Baumbach, Ernst J. M. (1967) : Introductory remarks on the copulative construction in Tsonga ; part 1
[1838]   Baumbach, Ernst J. M. (1968) : The copulative construction in Tsonga ; part 2
[1839]   Baumbach, Ernst J. M. (1969) : The phonetics and diachronical phonology of Xironga
[1840]   Baumbach, Ernst J. M. (1969) : The copulative construction in Tsonga ; part 3
[1841]   Baumbach, Ernst J. M. (1969) : Klankveranderinge wat plaasvind wanneer deverbatiewe in klas 9 in Venda gevorm word
[1842]   Baumbach, Ernst J. M. (1970) : Introduction to the grammar of Xironga
[1843]   Baumbach, Ernst J. M. (1970) : ’n Klassifikasie van die Tsongadialekte van die Republiek van Suid-Afrika
[1844]   Baumbach, Ernst J. M. (1972) : Notes on Xiluleke of Mhinga ; part 1
[1845]   Baumbach, Ernst J. M. (1973) : Notes on Xiluleke of Mhinga ; part 2
[1846]   Baumbach, Ernst J. M. (1974) : Introduction to the speech sounds and speech sound changes of Tsonga
[1847]   Baumbach, Ernst J. M. (1975) : Notes on Xiluleke of Mhinga ; parts 3-4
[1849]   Baumbach, Ernst J. M. (198-) : Tentative orthography of Fwe (as spoken in the Caprivi)
[1850]   Baumbach, Ernst J. M. (198-) : Tentative orthography of Subiya (as spoken in the Caprivi)
[1851]   Baumbach, Ernst J. M. (1981) : Notes on Tsonga noun classes 1a and 5a
[1852]   Baumbach, Ernst J. M. (1981) : Tsonga phonetics and sound changes
[1853]   Baumbach, Ernst J. M. (1985) : Pre-Tsonga noun class prefixes and verb suffixes
[1854]   Baumbach, Ernst J. M. (1987) : Analytical Tsonga grammar
[1856]   Baumbach, Ernst J. M. (1992) : The Tsonga rule
[1857]   Baumbach, Ernst J. M. (1997) : Languages of the Eastern Caprivi
[1848]   Baumbach, Ernst J. M. (Ed) (1978) : Proceedings of the 2nd African languages congress of UNISA/Tweede Afrikatale-kongres van UNISA
[1855]   Baumbach, Ernst J. M. (Ed) (1987) : African languages (honours): only study guide for BLANGO-Q