Aucune langue concernée

2 titres trouvés

[1078]   Asinya, Osbert Esikpong (1987) : A reconstruction of the segmental phonology of Bakor (an Ekoid Bantu languge)
[22746]   Asinya, Osbert Esikpong (1985) : Elements of Nde phonology