Les sources pour la langue konkomba

id Source Langue Réf. Type Taille
2919 Adouna 2009 : Konkomba konkomba 24924 ---
3417 Steele 2015 : Likpakpaanl (Konkomba) konkomba 28988 Lexique 4303
1751 Steele 1967 in Kropp-Dakubu 1977: Konkomba konkomba 24508 Wordlist ---


Nombre total de fiches : 4303